تعداد صفحه: ۴۵ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید درب بازکن میباشد. ...

تعداد صفحه: ۵۳ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید چراغ های خیابانی ...

تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه طرح نام محصول ترموس و یخدان ظرفیت پیشنهادی طرح ١٠٠ هزار عدد درسال موارد کاربرد نگهداری/حمل و نقل مواد غذایی مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن/پلی استایرن کمبود محصول (سال ١٣٩١) ١٦٤٦هزار عدد اشتغال زایی (نفر) ٣١ زمین مورد نیاز (٢(m ٤٥٠٠ اداری (٢(m ١٥٠ زیربنا تولیدی (٢(m ٩٠٠ انبار (٢(m ٢٠٠ میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی (تن در سال) پلی اتیلن:٢٢١ /پلی استایرن:٥٨ آب (٣(m ٢٢١٤ ...

تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه طرح نام محصول ترموس و یخدان ظرفیت پیشنهادی طرح ١٠٠ هزار عدد درسال موارد کاربرد نگهداری/حمل و نقل مواد غذایی مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن/پلی استایرن کمبود محصول (سال ١٣٩١) ١٦٤٦هزار عدد اشتغال زایی (نفر) ٣١ زمین مورد نیاز (٢(m ٤٥٠٠ اداری (٢(m ١٥٠ زیربنا تولیدی (٢(m ٩٠٠ انبار (٢(m ٢٠٠ میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی (تن در سال) پلی اتیلن:٢٢١ /پلی استایرن:٥٨ آب (٣(m ٢٢١٤ ...

تعداد صفحه: ۵۵ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه طرح نام محصول تولید پوشال کولر ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 600 تن در سال موارد کاربرد کولرهای آبی مواد اولیه مصرفی عمده چوب درخت سپیدار یا صنوبر و چوب روسی کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 3897 تن در سال اشتغال زایی (نفر) 34 زمین مورد نیاز (مترمربع) 5500 اداری (مترمربع) 100 زیربنا تولیدی (مترمربع) 300 انبار (مترمربع) 1800 تاسیسات و سایر (مترمربع) 100 میزان مصرف ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : ظروف تفلون ظرفیت پیشنهادی طرح : ١٠٠ تن موارد کاربرد : جهت پخت و پز و نگهداری مواد غذایی Bitmap عمده مواد اولیه مصرفی : ورق آلمینیوم اشتغال زایی (نفر) : ٢٥ زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٣١٨٢ تن بوده که با به بهره برداری رسیدن طرح های در مرحله اجرا از میزان این واردات به نحوی کاسته خواهد شد که کلیه ...

تعداد صفحه: ۵۵ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

مقدمه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گزارش حاضر به بررسی و ارزیابی مقدماتی تولید کولر آبی در کشور اختصاص دارد. بررسیهای اولیه حکایت از آن دارد که سرمایهگذاری برای تولید کولر آبی با توجه به وجود شرکتهای بزرگ تولیدکننده کولر آبی و نمایندگان مارکهای معتبر کولر گازی در کشور، افزایش تنوع در ظاهر، قیمت، کیفیت و کاربرد کولرهای گازی و همزمان با افزایش سطح رفاه جامعه، با ریسک ...

تعداد صفحه: ۴۶ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

مقدمه درحال حاضر درحدود بیست و پنج درصد از برق تولیدی کشور بدلیل تلفات سیستم های تولید، انتقال و توزیع نیرو به هدر میرود و علیرغم فعالیتهای پراکندهای که در زمینه کاهش چنین تلفاتی صورت گرفته است، هنوز نتیجه مثبت به چشم نمیخورد. وجود اینگونه تلفات بخصوص در سیستم توزیع نیروی کشور، از یک طرف باعث از بین رفتن حجم قابل توجه انرژی الکتریکی است و از طرف دیگر این تلفات فراوان به توسعه ...

تعداد صفحه: ۴۴ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکانسنجی طرح نام محصول : ترانس مهتابی حداقل ظرفیت پیشنهادی طرح : ٣٩٠ هزار عدد موارد کاربرد : مدارلامپ های مهتابی عمده مواد اولیه مصرفی : فولاد سیلیس دار، آهن ریزه و سیم لاکی اشتغال زایی( نفر) : ٢٦ زمین مورد نیاز(متر مربع) : ٢٠٠٠ مصرف این قطعه در سال ١٣٨٦ معادل ٩٥٥٦ هزار عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان در سال ١٣٩١ به ١٥٤٦٤ هزار عدد افزایش مییابد. اما با ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکانسنجی طرح نام محصول : سکسیونر حداقل ظرفیت پیشنهادی طرح : ٥ هزار عدد در سال معادل ٥٠٠ تن موارد کاربرد : قطع و وصل سیستم های بدون جریان عمده مواد اولیه مصرفی : فولاد و مس اشتغال زایی( نفر) : ٢٨ زمین مورد نیاز(متر مربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٦.٢ هزار عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان در سال ١٣٩١ به ٣.٥ هزار عدد افزایش خواهد یافت لذا ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه طرح نام محصول : سشوار دستی ظرفیت پیشنهادی طرح : ١١٠ هزار عدد در سال معادل ١١٠ تن موارد کاربرد : خشک کننده و حالت دهنده موی سر Bitmap عمده مواد اولیه مصرفی : الکتروموتور اشتغال زایی (نفر) : ١٨ زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٩٦٢ هزار عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان به ١٣٥٠ هزار عدد در سال ١٣٩١ افزایش خواهد یافت لذا با فرض ...

تعداد صفحه: ۴۵ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

مقدمه گزارش حاضر با عنوان مطالعه پیش امکانسنجی تولید کولر گازی به بررسی و ارزیابی مقدماتی طراحی و مونتاژ کولر گازی در کشور اختصاص دارد. با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای مصرف این کالا در کشور، به نظر میرسد سرمایهگذاری جهت تولید آن که طرح حاضر به بررسی و امکانسنجی گام نخست، یعنی طراحی و مونتاژ پرداخته است، اقدامی توام با سودآوری مطلوب و گامی اساسی در قطع وابستگی به واردات ...

تعداد صفحه: ۴۱ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : رادیو جیبی دو موج ظرفیت پیشنهادی طرح : ٢٧ هزار دستگاه Bitmap موارد کاربرد : وسیله ارتباط جمعی عمده مواد اولیه مصرفی : برد مدار چاپی واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ١٥٠ هزار دستگاه بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان به ٢٤٠ هزار دستگاه در سال ١٣٩١ خواهد رسید لذا با فرض اجرای این طرح میزان واردات در این سال ٢١٣ هزار دستگاه کاهش خواهد ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : پروﮊکتور و نورافکن ظرفیت پیشنهادی طرح : ٣٠ هزار عدد درسال معادل ٧٥ تن موارد کاربرد : روشنایی محیط عمده مواد اولیه مصرفی : آلومینیوم Bitmap اشتغال زایی( نفر) : ٢٠ زمین مورد نیاز(مترمربع) : ٢٠٠٠ در سال ١٣٨٦ معادل ٣٢٠٠ عدد واردات این محصول بوده و طبق پیش بینی انجام شده به ٨٥ هزار عدد در سال ١٣٩١ خواهد رسید لذا با فرض اجرای این طرح میزان ...

تعداد صفحه: ۴۲ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : پلوپز برقی نیمه اتوماتیک ظرفیت پیشنهادی طرح : ٢٠ هزار عدد معادل ٦٠ تن موارد کاربرد : پخت آسان برنج Bitmap عمده مواد اولیه مصرفی : ورق کششی آهنی اشتغال زایی (نفر) : ٢٥ زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٦٥ هزار عدد بوده که با به بهره برداری رسیدن طرح های در مرحله اجرا از میزان این واردات به نحوی کاسته خواهد ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : پنکه سقفی ظرفیت پیشنهادی طرح : ١٨ هزار عدد معادل ١٠٨ تن موارد کاربرد : خنک سازی هوا در محیط های گرم و با رطوبت بالا عمده مواد اولیه مصرفی : سیم لاکی اشتغال زایی (نفر) : ٢٠ زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ١٥ هزار عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این رقم به ٢٤ هزار عدد در سال ١٣٩١ افزایش خواهد یافت لذا ...

تعداد صفحه: ۴۷ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : پنکه رومیزی ظرفیت پیشنهادی طرح : ١٨ هزار عدد معادل ٥٤ تن موارد کاربرد : خنک سازی هوا در محیط های گرم و با رطوبت بالا Bitmap عمده مواد اولیه مصرفی : ورق پلی متیل اکریلات اشتغال زایی (نفر) : ٢٢ زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٦٢ هزار عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان به ٤٤ هزار عدد در سال ١٣٩١ ...

تعداد صفحه: ۴۵ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : اجاق گاز فردار ظرفیت پیشنهادی طرح : ٢ هزار دستگاه معادل ١٢٠ تن موارد کاربرد : لوازم پخت و پز خانگی Bitmap عمده مواد اولیه مصرفی : ورق استیل اشتغال زایی (نفر) : ٢٠ نفر زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٣٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٣٠ هزاردستگاه بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان به ٣٢٥ هزار دستگاه در سال ١٣٩١ افزایش مییابد لذا با ...

تعداد صفحه: ۴۹ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : ماشین لباسشویی ظرفیت پیشنهادی طرح : ٨٥٠٠ دستگاه درسال معادل ٨٥ تن موارد کاربرد : شستشوی البسه عمده مواد اولیه مصرفی : پروپیلن و ABS Bitmap اشتغال زایی( نفر) : ١٨ زمین مورد نیاز(مترمربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٤٧٦ هزاردستگاه بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان در سال ١٣٩١ به ٦٠٩ هزاردستگاه افزایش می یابد لذا اجرای ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : مدار چاپی و برد الکترونیکی حداقل ظرفیت پیشنهادی طرح : ٢٠ هزار متر مربع در سال موارد کاربرد : لوازم الکترونیکی عمده مواد اولیه مصرفی : فیبر مدار چاپی مسی اشتغال زایی( نفر) : ٢٤ زمین مورد نیاز(متر مربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٨٨٢ هزار متر مربع بوده و طبق پیش بینی انجام شده این رقم در سال ١٣٩١ به ٩١٩ هزار متر مربع افزایش ...

تعداد صفحه: ۴۴ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : لیمیت سوئیچ حداقل ظرفیت پیشنهادی طرح : ٧٠ هزار عدد در سال موارد کاربرد : تنظیم و یا قطع کننده خودکار مدار عمده مواد اولیه مصرفی : سرب واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٤.١ میلیون عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان در سال ١٣٩١ به ٣٧٧ هزارعدد برسد لذا با فرض اجرای این طرح میزان واردات در این سال ٣٠٧ هزارعدد خواهد بود و اجرای این ...

تعداد صفحه: ۳۰ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مدیریتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران طرح حاضر مطالعه امکانسنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید لامپ کم مصرف ( Compact (Fluorescent Lamps = CFLs است. نیاز به صرفهجوئی در مصرف برق در دنیا و نقش این محصول در کاهش مشکلات زیست محیطی بههمراه بازار در حال رشد آن در ایران و جهان، بههمراه برنامههای بسیار مفصل سازمانهای بینالمللی و دولتها برای تشویق مصرفکنندگان به ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: صنایع برق و الکترونیک

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : کلید و پریز و قطعات هم ردیف ظرفیت پیشنهادی طرح : ٧٠٠ هزار قطعه در سال موارد کاربرد : ادوات قطع و وصل و ارتباط جهت سیم کشی عمومی عمده مواد اولیه مصرفی : ورق برنجی و باکالیت واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٦ میلیون عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده نیاز به واردات این محصول در سال ١٣٩١ مرتفع خواهد شد لذا اجرای این طرح توجیه پذیر نمیباشد. ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت