دانلود پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار صنایع کشاورزی

به بخش دانلود پروژه کارآفرینی صنایع کشاورزی، دانلود طرح توجیهی صنایع کشاورزی و طرح کسب و کار صنایع کشاورزی خوش آمدید. در این بخش از سایت کارآفرینی می توانید جهت مشاهده ی و دریافت انواع نمونه طرح کسب و کار صنایع کشاورزی و همچنین طرح کارآفرینی صنایع کشاورزی استفاده نمائید.

در صورتی که نیاز به یک طرح توجیهی صنایع کشاورزی برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و یا یک طرح کسب و کار دانشجویی در حوزه صنایع کشاورزی برای ارائه در دانشگاه و یا طرح توجیه فنی اقتصادی مالی صنایع کشاورزی جهت گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق هایی مانند صندوق مهر امام رضا دارید می توانید با دانلود هر یک از طرح های کارآفرینی صنایع کشاورزی و پروژه های کسب و کار صنایع کشاورزی مورد نظر خود اقدام نمائید.

همچنین می توانید از این طرح های توجیهی صنایع کشاورزی و پروژه های کارآفرینی صنایع کشاورزی برای ارائه طرح توجیه مالی اقتصادی فنی صنایع کشاورزی به منظور گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون و همچنین ارائه طرح صنایع کشاورزی به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده و ایجاد کسب و کار صنایع کشاورزی مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی استفاده نمائید.

تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی حوزه فعالیت 1500 هکتار دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: #REF! هکتار نوع تولیدات: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی تعداد شاغلین: 14 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 1401/34 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 1335/48 میلیون ریال سرمایه در گردش: 65/87 میلیون ریال درآمد سالیانه: 1/79 میلیون ریال سود ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

خلاصه طرح: موضوع طرح: پرورش و نگهداری زنبور عسل دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 1250 کندو نوع تولیدات: عسل تعداد شاغلین: 9 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 892.98 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 839.89 میلیون ریال سرمایه در گردش: 53.10 میلیون ریال درآمد سالیانه: 1000.00 میلیون ریال سود ویژه: 209.83 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح کشت یونجه و تولید علوفه (به مساحت 200 هکتار) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 1600 تن نوع تولیدات: یونجه جهت تولید علوفه تعداد شاغلین: 12 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 1963/66 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 1901/45 میلیون ریال سرمایه در گردش: 62/21 میلیون ریال درآمد سالیانه: 1/76 میلیون ریال سود ویژه: ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح کشت یونجه و تولید علوفه (به مساحت 100 هکتار) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 800 تن نوع تولیدات: یونجه جهت تولید علوفه تعداد شاغلین: 7 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 1057/21 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 1021/13 میلیون ریال سرمایه در گردش: 36/09 میلیون ریال درآمد سالیانه: 0/88 میلیون ریال سود ویژه: ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح توجیهی زارعت گیاهان علوفه ای دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 300 هکتار نوع تولیدات: گیاهان علوفه ای تعداد شاغلین: 20 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 2540/26 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 2442/88 میلیون ریال سرمایه در گردش: 97/39 میلیون ریال درآمد سالیانه: 2505/00 میلیون ریال سود ویژه: 933/73 میلیون ریال ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح توجیهی زارعت گیاهان علوفه ای دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 200 هکتار نوع تولیدات: گیاهان علوفه ای تعداد شاغلین: 13 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: درآمد سالیانه: سود ویژه: دوره بازگشت سرمایه: 1814/78 میلیون ریال 1750/33 میلیون ریال 64/46 میلیون ریال 1670/00 میلیون ...

تعداد صفحه: ۲۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه گزارش : مجری : محل اجرا : کل هزینه سرمایه گذاری طرح : ٢/٧۶۴١ میلیون ریال سرمایه ثابت : ١/٧۶١٢ میلیون ریال سرمایه جاری : ١/٢٠٠ میلیون ریال پیش بینی مدت باپرداخت تسهیلات بلند مدت : ۶ سال پیش بینی مدت باپرداخت تسهیلات کوتاه مدت : ٢ سال اشتغال مستقیم طرح : ٧۶ نفر (١٧ نفر دائم و ٠۵ نفر فصلی ) نسبتهای سرمایه گذاری بانک : ۵/٧۶% متقاضی : ۵/٣٠% جمع آوری و محصول برداری گیاهان دارویی ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: پرورش اردک مادر دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 200 جعبه نوع تولیدات: کرم ابریشم تعداد شاغلین: 4 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 977/90 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 944/40 میلیون ریال سرمایه در گردش: 33/51 میلیون ریال درآمد سالیانه: 750 میلیون ریال سود ویژه: 168/30 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 5/4 سال ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 1946 تن در سال نوع تولیدات: خیار، گوجه فرنگی و بادمجان گلخانه ای تعداد شاغلین: 16 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 3841.97 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 3633.50 میلیون ریال سرمایه در گردش: 208.47 میلیون ریال درآمد ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای ) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 973 تن نوع تولیدات: خیار، گوجه فرنگی و بادمجان گلخانه ای تعداد شاغلین: 9 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 2134.39 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 2023.11 میلیون ریال سرمایه در گردش: 111.29 میلیون ریال درآمد سالیانه: ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره کننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: احداث باغ زیتون ( به مساحت 50 هکتار ) وزارت جهاد کشاورزی 05 هکتار نوع تولیدات: زیتون تعداد شاغلین: 9 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: درآمد سالیانه: درآمد سالیانه: 2992/83 میلیون ریال 2944/70 میلیون ریال 48/13 میلیون ریال 2040/00 میلیون ریال 2550/00 میلیون ریال ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح موضوع طرح: احداث باغ پسته ( به مساحت 200 هکتار ) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 200 هکتار نوع تولیدات: پسته تعداد شاغلین: 26 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 6169/97 سرمایه گذاری ثابت: 5923/15 سرمایه در گردش: 246/82 درآمد سالیانه: 6928/90 درآمد سالیانه: 12784/00 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: احداث باغ پسته ( به مساحت 100 هکتار ) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 100 هکتار نوع تولیدات: پسته تعداد شاغلین: 14 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 2903/24 سرمایه گذاری ثابت: 2775/15 سرمایه در گردش: 128/09 درآمد سالیانه: 3464/50 درآمد سالیانه: 6392/00 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ...

تعداد صفحه: ۵۶ دسته بندی: صنایع ساختمانی و مصالح ساختمانی

خلاصه طرح نام محصول پمپ های هیدرولیکی ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٠٠٠,٢٤ عدد در سال موارد کاربرد وسیلهای مکانیکی برای انتقال مایعات مواد اولیه مصرفی عمده شمش آلومینیوم، مفتول فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٨٤٥,٥١١ عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٤٠ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٢١٠٠ اداری (مترمربع) ٢٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٣٠٠ انبار (مترمربع) ١٠٠ تاسیسات و ...

تعداد صفحه: ۶۹ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

چکیده : هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید روغن زیتون است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است. طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود .151 میلیارد تومان دارد و سرمایه در گردش مورد ...

تعداد صفحه: ۶۲ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

مقدمه یونجه نباتی علوفه‌ ای است که امروزه کشت آن بسرعت توسعه یافته و سطح کشت زیادتری را بتدریج اشغال خواهد نمود. این نبات دارای سابقه تاریخی بسیار قدیمی می‌باشد که قدمت آن به ابتدای تاریخ تمدن می‌رسد.مبداء یونجه منطقه خاور نزدیک و آسیای مرکزی است. بنا به نظر وافیلوف روسی مبداء یونجه مرکز خاور نزدیک، آسیای صغیر، قفقاز، ایران و مناطق کوهستانی ترکمنستان است. به علت اهمیت آن زودتر ...

تعداد صفحه: ۳۶ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

چکیده : هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر قند است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است. طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود 13.7 میلیارد ریال دارد ...

تعداد صفحه: ۵۳ دسته بندی: صنایع فلزی و خودروسازی

خلاصه طرح نام محصول بیل و فرغون ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) به ترتیب ٠٠٠,٣٨٤ و ٠٠٠,٩٦ عدد در سال موارد کاربرد انجام خاکبرداری و حمل و نقل در کارگاههای ساختمانی و صنایع کشاورزی مواد اولیه مصرفی عمده ورق ‐ انواع لوله فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) به ترتیب ٥٤٠,٦٨٦,٢ و (٠٠٠,٣٢٨) عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٣٥ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٦٠٠٠ اداری (مترمربع) ...

تعداد صفحه: ۵۰ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

معرفی کلی محصول اطلاعات اولیه قارچ ها وجوه مشترک فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران طبقه بندی می‌کنند، اما قارچها از بسیاری جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار می‌دهند. قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزی دارند. تقریبا در همه زیستگاههای در دسترس که روی زمین وجود دارد، یافت می‌شوند و بسیاری از آنها ...

تعداد صفحه: ۱۱۲ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول خلاصه گزارش (جداول در فایل اصلی موجود است) کارفرما سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران عنوان طرح تولید انواع کود فسفات ساده و تریپل کود کامل کد آیسیک 24121310 شماره تعرفه گمرکی 31031000 SUQ kg حقوق واردات 4 استاندارد ملی یا بین المللی 128 , 191-1 , 191- 2, 192, 192-2 سرمایه گذاری کل 109,446,867 سرمایه ثابت 94,995,191 سرمایه در گردش 14,451,676 سرمایه گذاری کل ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح نام محصول ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم ویژگی محصول یا طرح طرحنسبتاً جدید در کشور ظرفیت پیشنهادی طرح 10000 تن (ظرفیت نگهداری گندم) موارد کاربرد نگهداری گندم مواد اولیه اصلی فولاد و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی کنترل محل تامین مواد اولیه داخل کشور کمبود محصول در سال 1394 1318 هزار تن اشتغالزایی 18 نفر زمین مورد نیاز 2000 متر مربع تولیدی 600 متر مربع زیر بنا اد اری و ...

تعداد صفحه: ۶۰ دسته بندی: صنایع فلزی و خودروسازی

خلاصه طرح نام محصول کمباین سیب زمینی ظرفیت پیشنهادی طرح 250 دستگاه موارد کاربرد برداشت محصول سیب زمینی اولیه مصرفی عمده پروفیل فولادی، ورق فولادی، نقاله فلزی، ... میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) 35 اشتغال زایی (نفر) 8 مورد نیاز (متر مربع) 1657 اداری (متر مربع) 50 تولیدی (متر مربع) 230 انبار(متر مربع) 193 آب (متر مکعب) 598 یوتیلیتی برق (کیلو وات ساعت) 70.2 گاز (متر مکعب) 104 ...

تعداد صفحه: ۱۲۰ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

خلاصه طرح نام محصول روغن زیتون تصفیه شده ظرفیت پیشنهادی طرح 6000 تن مواد اولیه (میلون ریال) انواع زیتون و ملزومات بسته بندی اشتغال زایی 25 نفر زمین مورد نیاز 5000 متر مربع اداری 75 سالن تولید 1000 انبار مواد اولیه 400 انبار محصول 400 زیر بنا آشپزخانه 25 رخت کن و نماز خانه 25 سرویس ها 50 ساختمان نگهبانی 50 سرمایه ثابت (هزار ریال) 1E+07 سرمایه در گردش(هزارریال) 1E+08 مصرف سالانه ...

تعداد صفحه: ۶۸ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح نام محصول تولید پکتین از ضایعات میوه و مرکبات ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 80 تن در سال موارد کاربرد بعنوان یک ماده ژله کننده گیاهی در صنایع مختلف غذائی ، داروئی ، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه مصرفی عمده پوست و ضایعات انواع مرکبات مانند لیمو و پرتقال کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 5454 تن در سال اشتغال زایی (نفر) 28 زمین مورد نیاز (مترمربع) 3500 اداری ...

تعداد صفحه: ۴۹ دسته بندی: صنایع فلزی و خودروسازی

خلاصه طرح نام محصول انواع اتصالات و تجهیزات آبیاری تحت فشار قطره ای ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 550 تن در سال موارد کاربرد افزایش کارایی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفتن آب مواد اولیه مصرفی عمده پلیمرهای LDPE و HDPE کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 12668 تن در سال اشتغال زایی (نفر) 30 زمین مورد نیاز (متر مربع) 5000 اداری (متر مربع) 150 تولیدی (متر مربع) 1200 انبار (متر ...

تعداد صفحه: ۶۹ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح نام محصول درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 400 تن در سال کارخانجات تولید کننده داروهای انسانی و حیوانی موارد کاربرد برخی کارخانجات تولید کننده مواد آرایشی برخی کارخانجات تولید کننده مواد بهداشتی برخی کارخانجات محصولات غذائی مواد اولیه مصرفی عمده انواع گل و گیاه تازه کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 110 تن ...

تعداد صفحه: ۸۷ دسته بندی: صنایع شیمیایی و پتروشیمی

خلاصه طرح نام محصول فورفورال ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 500 تن در سال موارد کاربردی صنایع شیمیایی،دارویی، نفتی و کشاورزی مواد اولیه مصرفی عمده پسماندهای زراعی- اسید سولفوریک- کربنات سدیم-آهک اشتغال زایی (نفر) 20 زمین مورد نیاز (متر مربع) 5000 اداری (مترمربع) 200 آزمایشگاه (مترمربع) 200 تولیدی (مترمربع) 2000 انبار (مترمربع) 1000 پسماند کشاورزی(12500 تن)-اسید سولفوریک( 325 ...

تعداد صفحه: ۷۳ دسته بندی: صنایع فلزی و خودروسازی

فصل اول خلاصه گزارش نام محصول سورت و نگهداری فنی میوه ویژگی محصول یا طرح استفاده صنایع تبدیلی، کشاورزی، بازرگانی ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) 4 موارد کاربرد مصرف عمومی مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) میوه کمبود / مازاد محصول تا سال 1393 2089508 اشتغالزایی (نفر) 36 زمین مورد نیاز (2m) 10 تولیدی (2m) 1400 زیر بنا اداری (2m) 400 انبار (2m) 1250 آب (3m) 12.2 میزان مصرف ...

تعداد صفحه: ۷۴ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

خلاصه طرح نام محصول پرورش وبسته بندی کبک ظرفیت پیشنهادی طرح 100 تن در سال موارد کاربرد غذایی مواد اولیه مصرفی عمده دان، جوجه کبک یک روزه کمبود محصول - اشتغال زایی مستقیم ( نفر) 11 زمین مورد نیاز (متر مربع) 3000 تولیدی 1300 آزمایشگاه 30 زیر بنا (متر مربع) انبار 300 تاسیسات 110 اداری 110 میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی دان 700 تن ارزی ---- سرمایه گذاری ثابت ریالی ( میلیون ریال ) ...

تعداد صفحه: ۶۰ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

خلاصه طرح نام محصول شربت خرما ظرفیت پیشنهادی طرح 4000 تن مواد اولیه (میلون ریال) 21717 اشتغال زایی 15 زمین مورد نیاز 5000 اداری 100 سالن تولید 1000 انبار مواد اولیه 500 انبار محصول 500 زیر بنا آشپزخانه 25 رخت کن و نماز خانه 50 سرویس ها 100 ساختمان نگهبانی 100 سرمایه ثابت (هزار ریال) 2E+07 سرمایه در گردش(هزارریال) 8E+06 مصرف سالانه آب ( متر مکعب) 210000 مصرف سالانه برق( کیلو وات ...

تعداد صفحه: ۷۵ دسته بندی: صنایع شیمیایی و پتروشیمی

خلاصه وضعیت سرمایه گذاری و شاخصهای جهت طرح جدید تولید کود شیمیایی از پساب کارخانجات الکل محصول تولید تولید کود از پساب کارخانجات الکل پیشنهاد محل اجرای طرح مناطق مرکزی استان ظرفیت تولید 1000 تن تعداد اشتغال 17 نفر متراژ زمین 3000 متر مربع زیربنا 1600 مترمربع مشخصات سرمایه گذاری به میلیون ریال ماشینآْلات زمین ساختمان محوطه سازی تاسیسات وسایل نقلیه اثاثه و ملزومات پیش بینی نشده ...

تعداد صفحه: ۷۳ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﺸﺎورزی و ﺗﻤﺪن ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻓﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺸﺖ و زرع و ﭘﺮورش دام دﺳﺖ زده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آرﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺸﻬﻮر ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻣﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﻛﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﻔﺎری ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ...

تعداد صفحه: ۸۹ دسته بندی: صنایع بازیافت

حلاصه طرح ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ از زﺑﺎﻟﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح 10000 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰی، ﻓﺎرس، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻗﺰوﯾﻦ و ﮔﯿﻼن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻼح ﺧﺎک، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﻠﯽ 137 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺗﯽ 236 ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺼﺮف آﺗﯽ 507 ﻫﺰار ...

تعداد صفحه: ۱۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

هدف از بررسی گزارش حاضر بمنظور مطالعه امکان سنجی کامل طرح تولید ماشین آلات کشاورزی وتراکتور تهیه شده است. متقاضی طرح مذکور بنگان تعاون و حرفه آموزی وصنایع زندانیان کشور میباشد. درابتدای این گزارش مطالعات مربوط به بازار طرح انجام گردیده و پس از بررسی تکنولوژی طرح، سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و شاخصهای مالی محاسبه وارائه گردیده است. تعریف ، کاربرد ، مشخصات کلی محصول ابتدا در این ...

تعداد صفحه: ۳۶ دسته بندی: صنایع شیمیایی و پتروشیمی

خلاصه طرح نام محصول کود کامل به صورت جامد ظرفیت پیشنهادی طرح ٣٠٠٠ تن موارد کاربرد کشاورزی مواد اولیه مصرفی عمده سولفات امونیوم، فسفات آمونیوم سولفات پتاسیم و سولفات روی کمبود محصول (سال ١٣٩٠) ندارد اشتغال زایی (نفر) ٤٢ زمین مورد نیاز (٢(m ٢٥٠٠ اداری (٢(m ١٥٠ زیربنا تولیدی (٢(m ٥٠٠ سوله تاسیسات (٢(m ٢٠٠ انبار (٢(m ٤٠٠ سولفات آمونیوم: ١٥٧٥ تن میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی ...

تعداد صفحه: ۵۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح نام محصول تولید کود کمپوست ظرفیت پیشنهادی طرح 10 هزار تن در سال موارد کاربرد کود کشاورزی مواد اولیه مصرفی عمده زباله شهری کمبود محصول (سال (1390 230 هزار تن اشتغال زایی (نفر) 25 زمین مورد نیاز (m2) 8000 اداری (m2) 500 زیربنا تولیدی (m2) 1130 سوله تاسیسات (m2) 550 انبار (m2) 700 میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی زباله شهری(14000 تن) میزان مصرف سالانه یوتیلیتی آب (m3) ...

تعداد صفحه: ۵۱ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه اتخاذ تدابیر و روش های علمی جدید کشاورزی و بکار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزی مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ، مساله اساسی اقتصاد کشاورزی دنیای امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدی و افزایش بازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزی، می توان ضمن بهره برداری بهینه از سطح زیر کشت، از خارج شدن ...

تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

معرفی کلی خصوصیات طرح کشور ما با داشتن تنوع آب و هوائی مناسب در مناطق جغرافیائی مختلف از نقطه نظر تولید محصولات کشاورزی از اهمیت بسزائی برخوردار است ، بطوریکه محصولات کشاورزی ایران بدلیل شرایط اقلیمی بخاص از لحاظ کیفیت دارای ویژگیهای مطلوب هستند و یکی از پتانسیل های بالفعل کشورما در تولید محصولات باغی از جمله سیب و انواع مرکبات می باشد که طبق آمار و ارقام هر ساله در حدود هزاران ...

تعداد صفحه: ۷۱ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) 1 معرفی محصول یونجه((lucern گیاه یونجه یونجه نباتی علوفهای است که امروزه کشت آن بسرعت توسعه یافته و سطح کشت زیادتری را بتدریج اشغال خواهد نمود. این نبات دارای سابقه تاریخی بسیار قدیمی میباشد که قدمت آن به ابتدای تاریخ تمدن میرسد.مبداء یونجه منطقه خاور نزدیک و آسیای مرکزی است. بنا به نظر وافیلوف روسی مبداء یونجه مرکز خاور نزدیک، آسیای ...

تعداد صفحه: ۵۸ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

خلاصه طرح نام محصول قارچ دکمه ای ظرفیت پیشنهادی طرح 2000 تن در سال موارد کاربرد مصارف خوراکی – کنسرو سازی مواد اولیه مصرفی عمده کمپوست خاک پوششی مواد ضد عفونی کننده و سموم (ظروف, استرچ فیلم ,لیبل,کارتن) کمبود محصول ( سال ( 1390 28000 تن اشتغال زایی ( نفر) 20 نفر زمین مورد نیاز ( ( m2 6000 متر مربع اداری ( m2) 150 زیر بنا تولیدی ( m2) 1000 سوله تاسیسات ( m2) 50 انبار ( m2) 500 ...

تعداد صفحه: ۷۰ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

معرفی کلی خصوصیات طرح کالا سویا یک محصول خوراکی است و پروتیین گیاهی آن خاصیت جایگزینی پروتیین حیوانی را دارد و ارزش اسیدهای امینه آن در جدول زیر آورده شده و با استاندارد مورد قبول و همچنین ارزش اسید امینه گوشت گاو مقایسه گردیده است . نوع اسید آمینه استاندارد مورد قبول گوشت گاو پروتیین سویا لیزین 2-Apr 3-Aug 8-Jun ترپتوفان 4-Jan 1 4-Jan فنییل لانیین 8-Feb 5-Mar 3-May میتونین ...

تعداد صفحه: ۴۹ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

خلاصه طرح نام محصول بویه های صیادی ظرفیت پیشنهادی طرح ٥٠٠ تن در سال موارد کاربرد صنعت صیادی ( ثابت نگهداشتن تورهای صیادی) مواد اولیه مصرفی عمده اتیلن وینیل استات کمبود محصول (سال ١٣٩٠) کمبود داخل وجود ندارد ولی جهت صادرات ٥٠٠ تن پتانسیل وجود دارد. اشتغال زایی (نفر) ٢٤ زمین مورد نیاز (٢(m ٤٠٠٠٠ اداری (٢(m ٣٠٠ تولیدی (٢(m ٧٠٠ سوله تاسیسات ٢(m ٢٠٠ انبار (٢(m ٧٠٠ میزان مصرف سالانه ...

تعداد صفحه: ۵۳ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح نام محصول بیل و فرغون ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) به ترتیب ٠٠٠,٣٨٤ و ٠٠٠,٩٦ عدد در سال موارد کاربرد انجام خاکبرداری و حمل و نقل در کارگاههای ساختمانی و صنایع کشاورزی مواد اولیه مصرفی عمده ورق ‐ انواع لوله فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) به ترتیب ٥٤٠,٦٨٦,٢ و (٠٠٠,٣٢٨) عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٣٥ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٦٠٠٠ اداری (مترمربع) ...

تعداد صفحه: ۵۴ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح نام محصول مربای هندوانه و خربزه و پوست هندوانه و خربزه ظرفیت پیشنهادی طرح(تن) 2000 مواد اولیه (میلیون ریال) 32625 اشتغال زایی 17 زمین مورد نیاز 3000 اداری 100 سالن تولید 1000 انبار مواد اولیه 100 انبار محصول 100 زیر بنا آشپزخانه 30 رخت کن و نماز خانه 50 سرویس ها 20 ساختمان نگهبانی 50 سرمایه ثابت (میلیون ریال) 12385 سرمایه در گردش(میلیون ریال) 10443 مصرف سالانه آب ( متر ...

تعداد صفحه: ۴۹ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

خلاصه طرح نام محصول تولید خوراک آماده دام از پوست تازه پسته و ضایعات کشاورزی ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال) 15000 زمین و ساختمان (متر مربع) کل زمین 4700 سالن تولید 600 انبار 1400 اداری و خدماتی 250 تعداد کارکنان کل کارکنان 19 تولیدی 8 کمک تولیدی 4 اداری و خدماتی 7 سرمایه گذاری (میلیون ریال) سرمایه گذاری ثابت طرح 8727 سرمایه در گردش 2396 سرمایه کل 11123 شاخص های مالی دوره بازگشت ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

تهیه شده در سال 1385 خلاصه طرح : موضوع طرح : تولید وپرورش موز گلخانه ای نوع تولیدات : موز تعداد شاغلین : 8 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری کل طرح : 1083 سرمایه گذاری ثابت : 1015 سرمایه در گردش : 26 در آمد سالیانه: 980 سود ویژه : 383 دوره بازگشت سرمایه : 33 ماه نرخ باز دهی سرمایه : %39 -1 سرمایه گذاری ثابت طرح : -1-1 زمین محل اجرای طرح : محوطه سازی ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: احداث باغ زیتون ( به مساحت 100 هکتار ) دستگاه صادره کننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: وزارت جهاد کشاورزی 001 هکتار نوع تولیدات: زیتون تعداد شاغلین: 13 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: درآمد سالیانه: درآمد سالیانه: 5320/08 میلیون ریال 5245/68 میلیون ریال 74/41 میلیون ریال 4080/00 میلیون ریال 5100/00 میلیون ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره کننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: احداث باغ زیتون ( به مساحت 200 هکتار ) وزارت جهاد کشاورزی نوع تولیدات: زیتون تعداد شاغلین: 20 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: درآمد سالیانه: درآمد سالیانه: 10001/03 میلیون ریال 9879/88 میلیون ریال 121/16 میلیون ریال 8160/00 میلیون ریال 10200/00 میلیون ریال ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: صنایع کشاورزی

از جمله کود های شیمیائی قابل استفاده در مسیر خاکی می‌توان کود های فسفاته و سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم و سولفات نیزیم و برخی عناصر کم مصرف را نام برد هرچند که برای مصرف این کودها بهتر است براساس آنالیز خاک و مقایسه نتیجه آن با شاخص موردیناز کودی انجام شود با این حال توصیه کودی زیر در صورت عدم امکان دسترسی به آزمایش خاک و در شرایط pH بالای 7 می‌باشد. عناصر تشکیل دهنده برگ های ...

تعداد صفحه: ۶۸ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

چکید ه : این پروژه تحت عنوان طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم می باشد که با استفاده از سورتینگ لیزری است و در نهایت کلیه اطلاعات و استاندارهای موجود ملی با استانداردهای بین‌المللی و codex مقایسه می شود ، تا بتوان مبادرت به تولید کشمکش مطابق با استاندارهای بین‌المللی و به منظور صادرات تولید کرد، تا قادر به ورود به بازارهای جهانی باشیم . ایران یکی از مناطق انگور خیز می باشد که ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

موضوع طرح: تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) دستگاه صادرکننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 5/486 تن نوع تولیدات: خیار، گوجه فرنگی و بادمجان گلخانه ای تعداد شاغلین: 7 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 29. 1434 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 48. 1366 میلیون ریال سرمایه در گردش: 82. 67 میلیون ریال درآمد سالیانه: 45. 1304 میلیون ...

تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: صنایع کشاورزی

مقدمه پرورش گل و گیاه کار مورد علاقه‌ خیلی از افراد است. خیلی از مردم بعد از کارهای روزانه به پرورش گل و گیاه می‌پردازند و این کار را دوست دارند. پرورش گل وگیاه در منزل علاوه بر تأثیرات فراوان بر روح و روان موجب زیبایی و لطافت منزل می‌شود. پرورش گل و گیاه در منازل عموماً با وسایل اندکی صورت می‌گیرد و اکثر کارها توسط خود فرد انجام می‌شود. این گیاهان عموماً از نوع آپارتمانی ...

تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: صنایع کشاورزی

با توجه به محبوبیت روز افزون کشت و کار گلخانه ای در کشورمان و اهمیت صادرات این محصولات به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه، نیاز به دقت در برداشت و بسته بندی محصولات گلخانه ای حائز اهمیت است. در یک گلخانه مکانیزه با تجهیزات مناسب و مدرن می توان حداقل 10 ماه در طول سال به تولید رسید که با یک برنامه ریزی مناسب می توان مراحل پس از برداشت را نیز بصورت مکانیزه انجام داد. امید ...

تعداد صفحه: ۱۱ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع: خدمات مکانیزاسیون حوزه فعالیت 2500 هکتار ظرفیت اسمی: 2500 هکتار نوع تولید: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی تعداد شاغلین: 16 نفر مشخصات سرمایه گذاری: سرمایه گذاری طرح: 71/2908 سرمایه گذاری ثابت: 76/3781 سرمایه در گردش: 95/126 درآمد سالیانه: 2555 سود ویژه: 63/963 دوره بازگشت سرمایه: 41/2 نرخ بازگشت سرمایه: 11/28% 1) عنوان طرح: پروژه خدماتی مکانیزاسیون (2500 هکتار) 2) ...

تعداد صفحه: ۹ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

تهیه شده در سال91 13 خلاصه طرح: موضوع طرح: پرورش خوراکی دستگاه صادره کننده مجوز : وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات : 40 تن در سال نوع تولیدات: قارچ خوراکی و کمپوست تعداد شاغلین : 7 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح : سرمایه گذاری کل طرح: 534.3489 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 361.8825 میلیون ریال سرمایه در گردش: 172.4664 میلیون ریال درآمد سالیانه : 1022.4 میلیون ریال سود ویژه: ...

تعداد صفحه: ۲۱ دسته بندی: صنایع کشاورزی

مشخصات محل اجرای طرح استان: اصفهان شهرستان: فلاورجان بخش:روستای شرودان ویژگی های محل اجرای طرح ١.مساحت؟٤٠٠٠مترمربع ٢.محل اجاره ای است یاتملیکی؟ تملیکی ٣.درصورتی که محل خارج شهراست فاصله آن تامرکزوفاصله آن تاجاده اصلی چقدراست؟تاشهر٢کیلومترتاجاده اصلی١کیلومتر ٤.ویژگی(ویژگی های)مهم محل(مکان)چیست؟خاک وآب مرغوب میزان کل سرمایه گذاری١٬٤٠٧٬٧٥١٬٤٠٠ ریال .خلاصه مدیریتی مهمترین بخش یک طرح ...

تعداد صفحه: ۵۲ دسته بندی: صنایع کشاورزی

این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ " مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ " مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد 1 . کاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی‌است‌، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ مربوط‌ باشد : الف‌. داراییهای‌ زیستی‌، و ب‌ . تولید کشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌. 2 . این‌ استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد : الف‌. زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: صنایع کشاورزی

جدول سرمایه گذاری طرح ارقام به هزارریال جمع کل سرمایه گذاری سرمایه گذاری جدید سرمایه گذاری قبلی شرح 5 4 3 2 1 6,400,000 0 0 0 0 0 6,400,000 زمین 900,840 0 0 0 0 819,000 81,840 ساختمانها و تاسیسات 401,475 0 0 0 0 356,475 45,000 ماشین آلات 8,551,268 0 2,250,902 2,092,982 1,879,097 2,328,287 0 احداث باغ 720,000 0 180,000 180,000 180,000 180,000 0 سود دوران مشارکت مدنی 592,000 0 0 0 ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

جدول سرمایه گذاری طرح ارقام به هزارریال جمع کل سرمایه گذاری سرمایه گذاری جدید سرمایه گذاری قبلی شرح 200,000 0 200,000 زمین 1,837,260 1,658,160 179,100 ساختمانها و تاسیسات 417,375 417,375 0 ماشین آلات 180,000 180,000 0 سود دوران مشارکت مدنی 9,600 9,105 495 هزینه های مقدماتی 490,000 490,000 0 سرمایه در گردش 3,134,235 2,754,640 379,595 جمع کل جدول منابع تامین سرمایه گذاری الف - از ...

تعداد صفحه: ۱۸ دسته بندی: صنایع کشاورزی

مقدمه : با آگاهی از اهمیت کشت و زرع و توجه به این مطلب که بخش کشاورزی حدود 27% از تولید ناخالص و 80% از محصولات اساسی مورد نیاز کشور تولید کرده و صادرات غیر نفتی نیز سهمی معادل40% دارا می باشد در می یابیم که بخش کشاورزی در هر کشور می تواند نقش بسیار مهمی را در تولید ناخالص آن کشور ایفا کند . این امر از طریق تولید محصولات کشاورزی مصرف در داخل و صادرات به سایر کشورها و ایجاد زمینه ...

تعداد صفحه: ۳۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید اسانس های گیاهی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری ...

تعداد صفحه: ۵۴ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول معرفی طرح فصل اول – معرفی طرح 1-2-مشخصات محصول 1-1-2- نام و کاربرد محصول: ایجاد و راه انداری یک فضای گلخانه ای برای تولید و تکثیر و نگهداری گیاهان گلخانه ای 2-1-2-مشخصات فنی محصول امروزه با پیشرفت علم کشاورزی و در کنار آن سایر علوم می توان از اغلب فراورده های گیاهی در تمامی فصال با استفاده از روش های نگهداری گلخانه ای بهره گرفت . 3-1-2-معرفی روشهای تولید استفاده از روش ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول کلیات - 1 مقدمه : درخت پسته معمولی (ایرانی) با نام علمی Pistaca vera منشأ ایرانی داشته و در شمال شرقی کشور حوالی سرخس به صورت جنگلهای انبوه دیده می شود و نام علمی آن نیز از واژه فارسی پسته گرفته شده است. کتیبه های یونانی و تواریخ مؤید این مطلبند که کاشت درخت پسته و استفاده از محصول آن از حدود چهار هزار سال پیش در ایران مرسوم بوده است. 1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : ...

تعداد صفحه: ۳۸ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : امروزه تولید غذا به عنوان اصلی ترین مسئله در جهان مطرح بوده و در این میان تولید علوفه و دامپروری جایگاه ویژه ای می یابد. یونجه یا طلای سبز با نام علمی Medicago sativa و نام انگلیسی Alfalfa مهمترین گیاه علوفه ای دنیا و اولین گیاه علوفه ای اهلی شده است که بشر اولیه آنرا به عنوان تغذیه دام تشخیص داده است. مبدا اصلی یونجه خاور نزدیک و آسیای مرگزی بوده و ...

تعداد صفحه: ۳۶ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : از سالیان بسیار دور، بشر همواره به طرق مختلف سعی در تأمین غذای خود و دامهایش را داشته است و در طی اعصار گوناگون از شیوه های مختلفی استفاده کرده است که همواره سیری صعودی به سمت افزایش عملکرد محصول را داشته است. در ابتدا؛ عملیات کشاورزی توسط انسان و دام و بوسیلۀ ابزارآلات چوبی بسیار ساده انجام می گرفت. سپس با پیدایش آهن؛ از آن برای ساخت انواع خیش ها ...

تعداد صفحه: ۳۸ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : در طب باستان هند و ایران این میوه ی طلایی به عنوان کیمیای جوانی شناخته میشده است. امروزه پژوهشگران معتقدند که موز به سیستم هاضمه کمک می کند و حس جوانی و شادابی را در فرد زنده نگه می دارد. موز می تواند در نگهداشتن کلسیم، فسفر، و نیتروژن کمک می کند. کلیه ی موارد فوق برای ایجاد بافت های مناسب هاضمه مهم هستنند. موز دارای نوعی شیرینی طبیعی نیز می باشد که به ...

تعداد صفحه: ۴۶ دسته بندی: صنایع کشاورزی

- 1 مقدمه : قدمت کشت و کار و نگهداری گل‌ها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است. با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران بنظر می‌آید که همواره ایرانیان در زمینه موضوعات مرتبط با گل‌ها جایگاه خوب و ارزنده‌ای داشته‌اند. شاید قدیمی‌ترین گلخانه‌ های موجود در ایران که در حال حاضر هم فعال هستند قدمتی در حدود 75 – 70 سال دارند. در حقیقت اهمیت اقتصادی این رشته، سابقه طولانی در ایران ...

تعداد صفحه: ۳۸ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : برای کمک به تولید مقدار مواد غذایی کلان ، کشاورزی ما باید به روش علمی جدید انجام گیرد و در این صورت به انواع مواد شیمیایی کشاورزی ، از جمله کودهای گوناگون ، انواع داروی بیماری‌های حیوانی و گیاهی ، مواد آفت کش ، مواد مکمل غذایی و بسیاری دیگر از این قبیل نیازمندیم که باید آنها را به طریق صنعتی تهیه کنیم. بدیهی است که تهیه غذای کافی برای جمعیت در حال ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه ، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. هر چند فقط 15 درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و 85 درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود. که این ...

تعداد صفحه: ۴۰ دسته بندی: صنایع کشاورزی

- 1 مقدمه : ادوات کشاورزی در کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. این ادوات پس از ساختن ماشین آلات مورد مصرف در بخش کشاورزی نظیر تراکتور – کمباین – دروگر و ... به عنوان بخش مکمل این ماشین آلات طراحی و ساخته شده و مورد مصرف قرار گرفته اند. با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت اشتغال و اقتصاد کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد، ساخت و توسعه و تولید ادوات ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : اتخاذ تدابیر و روش های علمی جدید کشاورزی و بکار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزی مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نماید ، مساله اساسی اقتصاد کشاورزی دنیای امروز است. زیرا با آسان شدن عملیات تولیدی و افزایش بازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزی، می توان ضمن بهره برداری بهینه از سطح زیر کشت، از خارج شدن مقدار زیادی ارز از کشور ...

تعداد صفحه: ۴۲ دسته بندی: صنایع کشاورزی

مقدمه : رشد و توسعه جوامع انسانی ، محدودیت منابع طبیعی و نیاز نامحدود انسان به مواد غذایی ، پوشاک ، مسکن و از سوی دیگر محوریت وجودی انسان در عرصه هستی با امتیاز نیروی تفکر و اندیشه به عنوان نیروی مدیر و مبتکر و خلاق ، وی را پیوسته وادار نموده تا در جهت تغییر و تکامل عوامل و عناصر اطراف خویش دائماً و بی وقفه در سعی و تلاش بوده و یک لحظه غفلت به منزله مرگ و نیستی و زیان باشد . ...

تعداد صفحه: ۲۴ دسته بندی: صنایع کشاورزی

مقدمه تقاضای مداوم برای سبزی های تازه و فراورده ها در بازارهای کشور نشان دهنده عظیم بودن نقش اقتصادی صنعت تولید سبزی وسهم آن در بر آورد کردن عمده رژیم های غذایی است متخصصین علم تغذیه معتقدندکه مصرف سبزی ومیوه به صورت تازه یافراورده ای ازبروزناراحتیهای ناشی ازفقرغذایی جلو گیری می کند.خوشبختانه مصرف سبزی و میوه به صورت تازه در ایران بسیار رایج است. و کمتر سفره ایمی توان یافت که ...

تعداد صفحه: ۹۸ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

مقدمه و هدف: نیشکر از گیاهان زراعی است که ظاهراً اهلی کردن آت برای اولین بار در جزایر اقیانوس آرام (گینه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چین و هند برده شده است. سابقه تاریخی کشت نیشکر به هزار سال قبل از میلاد می رسد نیشکر از هند به سایر نقاط دنیا راه یافت و تا اوایل قرن هجدهم تنها محصولی بود که در سطح تجارتی برای تولید شکر کشت می شد. تولید شکر از اجزاء مهم اقتصادی کشاورزی ...

تعداد صفحه: ۱۰ دسته بندی: صنایع کشاورزی

کشت برنج در استان گیلان قدرت دیرینه دارد . تبدیل شلتوک به برنج سفید در حال حاضر در کارخانجات شالیکوبی انجام می شود .حدود 1800 کارخانه شالیکوبی در سطح استان با روش ماشینی نسبت به تبدیل شلتوک به برنج سفید اقدام می کنند . صاحبان کارخانجات عمده تجهیزات خود را از 28 واحد تولیدی بزرگ و حدود 70 واحد تولیدی کوچک که در سطح استان پراکنده و بخصوص اکثر آن در شهرستان رشت تمرکز یافته اند ...

تعداد صفحه: ۲۲ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح موضوع طرح : باغداری و پرورش میوه ( گردو ، شلیل و هلو ) و محصولات زیر درختی (‌یونجه ) ظرفیت : پانزده هکتار محل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق کشور سرمایه گذاری کل: 72/426 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 72/46 میلیون ریال سهم تسهیلات: 380 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: شش ماه میزان اشتغال زایی : هشت نفر مقدمه : با ماشینی شدن زندگی انسانها و کاهش بیش از پیش فعالیت های ...

تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: صنایع کشاورزی

جدول هزینه ­های مقدماتی (ارزش به میلیون ریال) شرح سرمایه­گذاری قبلی سرمایه­گذاری جدید جمع کل طرح توجیهی اولیه 12056/2 - 12056/2 هزینه ارزیابی - 36912/0 36912/0 طرح نویسی بانک - 72399/3 72399/3 هزینه ثابت محضری وثیقه­ها - 16913/2 16913/2 هزینه کارشناس نظام مهندسی - 5 5 هزینه پروانه تأسیس و بهره­برداری 41/0 6/0 01/1 جمع کل 53056/2 86224/11 3928/14 تأسیسات موردنیاز گلخانه(ارزش کل ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح موضوع طرح :پرورش گل و گیاهان زینتی ظرفیت : 900 هزار شاخه گل بریده و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کل: 53/635 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 53/65 میلیون ریال سهم تسهیلات: 570 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 25 ماه مقدمه : توجه و علاقه انسان ها به گل و نقش گیاهان در زندگی بشر موضوعی کاملا شناخته شده است. گل از دیر باز ...

تعداد صفحه: ۱۹ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح موضوع طرح : پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) ظرفیت : 2000 متر مربع مجوز های لازم: جواز تاسیس از وزارت کشاورزی سرمایه گذاری کل: 1363 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 163 میلیون ریال سهم تسهیلات: 1200 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 6/2 سال ( معادل 31 ماه ) سود ویژه : 57/487 میلیون ریال میزان اشتغالزایی : نه نفر مقدمه: وضعیت جغرافیایی وطبیعی ایران به گونه ای ...

تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح موضوع طرح :پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت 100 تن در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کل: 15/1242میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 15/132 میلیون ریال سهم تسهیلات: 1110 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 18 ماه مقدمه : مواد پروتئینی ، یکی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد ، مبین ضرورت استفاده آنها در سبد ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت