دانلود پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی

به بخش دانلود پروژه کارآفرینی صنایع فلزی و خودروسازی، دانلود طرح توجیهی صنایع فلزی و خودروسازی و طرح کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی خوش آمدید. در این بخش از سایت کارآفرینی می توانید جهت مشاهده ی و دریافت انواع نمونه طرح کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی و همچنین طرح کارآفرینی صنایع فلزی و خودروسازی استفاده نمائید.

در صورتی که نیاز به یک طرح توجیهی صنایع فلزی و خودروسازی برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و یا یک طرح کسب و کار دانشجویی در حوزه صنایع فلزی و خودروسازی برای ارائه در دانشگاه و یا طرح توجیه فنی اقتصادی مالی صنایع فلزی و خودروسازی جهت گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق هایی مانند صندوق مهر امام رضا دارید می توانید با دانلود هر یک از طرح های کارآفرینی صنایع فلزی و خودروسازی و پروژه های کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی مورد نظر خود اقدام نمائید.

همچنین می توانید از این طرح های توجیهی صنایع فلزی و خودروسازی و پروژه های کارآفرینی صنایع فلزی و خودروسازی برای ارائه طرح توجیه مالی اقتصادی فنی صنایع فلزی و خودروسازی به منظور گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون و همچنین ارائه طرح صنایع فلزی و خودروسازی به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده و ایجاد کسب و کار صنایع فلزی و خودروسازی مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی استفاده نمائید.

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پیچ چوب و پیچ خودکار

خلاصه طرح نام محصول پیچ چوب و پیچ خودکار ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) به ترتیب ٩٠و ٥,١٧٧ تن در سال موارد کاربرد اتصال قطعات چوبی یا فلزی را به یکدیگر مواد اولیه مصرفی عمده مفتول و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٥٢٨٠ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ٣٥ زمین مورد نیاز (مترمربع) ١٨٠٠ اداری (مترمربع) ١٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٢٥٠ انبار (مترمربع) ١٥٠ تاسیسات و سایر ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید جک مکانیکی ماشین

خلاصه طرح نام محصول جک مکانیکی ماشین ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٠٠٠,٣٢ عدد در سال موارد کاربرد بلند کردن ماشین مواد اولیه مصرفی عمده انواع میلگرد فولادی ‐ انواع ورق فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٥٧٥,٢٤ عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٢٩ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٣٣٠٠ اداری (مترمربع) ١٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٧٠٠ انبار (مترمربع) ٢٠٠ تاسیسات و سایر ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید جک هیدرولیکی ماشین

خلاصه طرح نام محصول جک هیدرولیکی ماشین ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٠٠٠,٢٤ عدد در سال موارد کاربرد بلند کردن ماشین مواد اولیه مصرفی عمده انواع میلگرد فولادی ‐ انواع لوله فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٢٤٥,١٣٢ عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٣٢ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٢٧٠٠ اداری (مترمربع) ١٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٣٠٠ انبار (مترمربع) ٤٠٠ تاسیسات و سایر ...

طرح توجیهی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید الکترود جوشکاری

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید الکترود جوشکاری ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دو شاخه جلوی دوچرخه

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید دو شاخه جلو دوچرخه ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چتر

خلاصه طرح نام محصول چتر ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٠٠٠,٤٠٠ عدد در سال موارد کاربرد استفاده در مواقع توفان ، باران ، تگرگ ، برف مواد اولیه مصرفی عمده پارچه، لفاف و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٤٥٠,٩٩٤,٤ عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٢٧ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٤٥٠٠ اداری (مترمربع) ٢٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٧٠٠ انبار (مترمربع) ٤٠٠ تاسیسات و سایر (مترمربع) ١٠٠ ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بیل و فرغون

خلاصه طرح نام محصول بیل و فرغون ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) به ترتیب ٠٠٠,٣٨٤ و ٠٠٠,٩٦ عدد در سال موارد کاربرد انجام خاکبرداری و حمل و نقل در کارگاههای ساختمانی و صنایع کشاورزی مواد اولیه مصرفی عمده ورق ‐ انواع لوله فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) به ترتیب ٥٤٠,٦٨٦,٢ و (٠٠٠,٣٢٨) عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٣٥ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٦٠٠٠ اداری (مترمربع) ...

طرح توجیهی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بست های فلزی

خلاصه طرح نام محصول بستهای فلزی ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٨٠٠ تن در سال موارد کاربرد نصب انواع لوله، شیلنگ و شیرآلات در تاسیسات آب و فاضلاب، خودروها، ماشین آلات کارخانجات و .... مواد اولیه مصرفی عمده انواع ورق ، تسمه، مفتول و .... مازاد محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٨٤١١ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ٢٧ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٤٧٠٠ اداری (مترمربع) ١٠٠ زیربنا تولیدی ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آچار پیچ گوشتی

خلاصه طرح نام محصول آچار پیچ گوشتی ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٣٨٠٠ عدد در سال موارد کاربرد باز و بستن انواع پیچ در سایزها و اشکال مختلف مواد اولیه مصرفی عمده انواع میله فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٠٠٠,١٦ عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٢٨ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٣٦٠٠ اداری (مترمربع) ٢٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٨٠٠ انبار (مترمربع) ٣٠٠ تاسیسات و سایر ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آچار فرانسه

خلاصه طرح نام محصول آچار فرانسه ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٠٠٠,١٢٠ عدد در سال موارد کاربرد باز و بستن انواع پیچ مواد اولیه مصرفی عمده انواع تسمه فولادی – انواع مفتول فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) جایگزین واردات اشتغال زایی (نفر) ٤٨ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٣٦٠٠ اداری (مترمربع) ٢٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٦٥٠ انبار (مترمربع) ١٥٠ تاسیسات و سایر ...

طرح توجیهی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آچار بکس

خلاصه طرح نام محصول آچار بکس ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ١٥٧٥٠٠ عدد در سال (معادل ٥,١٥٧ تن) موارد کاربرد باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره مواد اولیه مصرفی عمده مفتول و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٩١ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ٥٥ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٥٥٠٠ اداری (مترمربع) ٢٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٨٠٠ انبار (مترمربع) ٧٠٠ تاسیسات و سایر (مترمربع) ١٠٠ ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آچار (به استثنای آچار فرانسه و پیچ گوشتی)

خلاصه طرح ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٦٤٠ تن در سال موارد کاربرد باز و بستن انواع پیچ ساده مواد اولیه مصرفی عمده تسمه فولادی – مواد چربی گیر و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٦٣٤,١ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ٥٠ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٤٥٠٠ اداری (مترمربع) ١٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٧٠٠ انبار (مترمربع) ٥٢٠ تاسیسات و سایر (مترمربع) ١٠٠ میزان مصرف سالانه مواد ...

پروژه کارآفرینی گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آب سرد کن

خلاصه طرح نام محصول آبسردکن ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٤٨٠٠ دستگاه در سال موارد کاربرد تولید آب سرد واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و صنعتی مواد اولیه مصرفی عمده نبشی ‐ ورقهای گالوانیزه‐ ورق استیل – انواع لوله و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٣٦٤,٢٤ دستگاه در سال اشتغال زایی (نفر) ٢٩ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٣٣٠٠ اداری (مترمربع) ١٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٥٥٠ ...

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آبکاری قطعات پلاستیکی

خلاصه طرح خلاصه طرح نام محصول آبکاری قطعات پلاستیکی ظرفیت پیشنهادی طرح ٩٥٠٠٠ متر مربع آبکاری در سال موارد کاربرد صنایع لوازم خانگی، صنایع مخابرات در ساخت تلفن، کابلهای انتقال نیرو، صنعت ساختمان، صنعت کامپیوتر در ساخت مدار چاپی مواد اولیه مصرفی عمده آند نیکل، آند مس فسفره، سولفات نیکل، سولفات مس، اسید سولفوریک، کلرید پالادیوم، اسید کربنیک کمبود محصول (سال ١٣٩٠) کمبود نداریم ...

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید ظروف تفلون

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : ظروف تفلون ظرفیت پیشنهادی طرح : ١٠٠ تن موارد کاربرد : جهت پخت و پز و نگهداری مواد غذایی Bitmap عمده مواد اولیه مصرفی : ورق آلمینیوم اشتغال زایی (نفر) : ٢٥ زمین مورد نیاز (متر مربع) : ٢٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٣١٨٢ تن بوده که با به بهره برداری رسیدن طرح های در مرحله اجرا از میزان این واردات به نحوی کاسته خواهد شد که کلیه ...

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بوق خودرو

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : بوق خودرو حداقل ظرفیت پیشنهادی طرح : ١٥٠ هزار عدد در سال موارد کاربرد : وسیله هشدار سمعی در خودرو عمده مواد اولیه مصرفی : فیبر استخوانی اشتغال زایی( نفر) : ٢٧ زمین مورد نیاز(متر مربع) : ٢٠٠٠ مصرف این قطعه در سال ١٣٨٦ معادل ٥.١ میلیون عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان در سال ١٣٩١ به ٧.٢ میلیون عدد افزایش مییابد لذا با توجه به ...

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بخاری گازی

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح نام محصول : بخاری گازسوز ظرفیت پیشنهادی طرح : ١٣ هزار دستگاه در سال معادل ٣٧٧ تن موارد کاربرد : گرمایش محیط عمده مواد اولیه مصرفی : مس مفتولی ، ورق گالوانیزه و فولادی اشتغال زایی( نفر) : ٢٤ زمین مورد نیاز(مترمربع) : ٣٠٠٠ واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٨ هزار دستگاه بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان در سال ١٣٩١ به ٤٩١ هزار دستگاه افزایش ...

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باطری موتور سیکلت

خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح ظرفیت پیشنهادی طرح : ١١٠ هزار عدد در سال معادل١٢١ تن موارد کاربرد : تامین انرﮊی الکتریکی موتورسیکلت عمده مواد اولیه مصرفی : سرب، نیکل و پلیاتیلن Bitmap اشتغال زایی (نفر) : ٢٩ زمین مورد نیاز (مترمربع) : ٢٠٠٠ مصرف این قطعه در سال ١٣٨٦ معادل ٥.٢ میلیون عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان در سال ١٣٩١ به ٢.٣ میلیون عدد افزایش مییابد لذا اجرای این ...

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید اتوماتیک راهنما

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت بروزرسانی ...

طرح توجیهی تولید مقاطع متقارن خاص فولادی به روش نورد سرد

خلاصه طرح استان محل اجرای طرح یزد، اصفهان، مرکزی نام محصول مقاطع خاص فولاد نورد شده به روش سرد ویژگی محصول یا طرح - ظرفیت پیشنهادی 1250 تن در سال موارد کاربرد اتومبیل، تزئینات خانگی، راه آهن، ادوات کشاورزی، هواپیما مواد اولیه مصرفی عمده( مقدار داخلی و خارجی) آهن و فولاد های آلیاژی کم کربن کمبود یا مازاد محصول تا سال 1395 اشتغال زایی( نفر) 14 نفرمستقیم زمین مورد نیاز( متر مربع) ...

طرح توجیهی تولید انواع فلنچ به روش فورج

خلاصه طرح استان محل اجرای طرح یزد، اصفهان، مرکزی نام محصول ویژگی محصول یا طرح بازار مصرف داخلی ظرفیت پیشنهادی 25000 تن در سال موارد کاربرد صنایع نفت، گاز، نظامی، خودروسازی و... مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی و خارجی) آهن و فولاد های آلیاژی کمبود یا مازاد محصول تا سال 1395 با در نظر گرفتن روند رشد در مصرف کمبود در سال 95 خواهد بود اشتغال زایی (نفر) 59 نفر مستقیم زمین مورد ...

طرح توجیهی تولید تراکتور به صورت CKD

فصل اول خلاصه گزارش (جداول در فایل اصلی موجود است) عنوان طرح طرح تولید تراکتور به صورت CKD کد آیسیک 29,211,110,129,211,100,000,000,000,000,000 شماره تعرفه گمرکی 88082090-88082020-88082010 SUQ U حقوق واردات 21% استاندارد ملی یا بین المللی در پیوست آمده است. سرمایه گذاری کل (هزار ریال) 39,009,510 سرمایه ثابت (هزار ریال) 29,196,873 سرمایه در گردش (هزار ریال) 9,812,637 سرمایه گذاری ...

طرح توجیهی تولید سیستم کنترل الکترونیکی خودرو

خلاصه مشخصات طرح نام محصول جعبه کنترل الکترونیکی خودرو ویژگی محصول یا طرح با توجه به حجم گسترده واردات محصول ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) 10,000 موارد کاربرد در انواع خودروها مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) فیبر مدار چاپی (شامل بورد ، بایوس ، ..) کمبود / مازاد محصول تا سال 1395 -329,499 اشتغالزایی (نفر) 13 زمین مورد نیاز (2m) 2,500 تولیدی (2m) 350 زیر بنا اداری (2m) 250 ...

طرح توجیهی تولید سیلیکون متال

فصل اول خلاصه گزارش نام محصول سیلیکون متال ویژگی محصول یا طرح واردات زیاد و استفاده روزافزون ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) 10,000 موارد کاربرد صفحات خورشیدی و میکرو سیلیس مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) سیلیس کمبود / مازاد محصول تا سال 1395 (عدد) -1425400 اشتغالزایی (نفر) 198 زمین مورد نیاز (2m) 150,000 تولیدی (2m) 14400 زیر بنا اداری (2m) 1850 انبار (2m) 32000 آب (3m) ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول