طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده

صنایع
قبل از 1390
61
word
804 KB
4037
قیمت قدیم:۹,۱۰۰ تومان
قیمت: ۶,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده

  غلات حجیم شده

  -1 معرفی محصول

  بطور کلی فرآورده های حجیم شده را می توان از بیشتر غلات مانند گندم، جو، برنج و ذرت تولید کرد که به اشکال گوناگون مانند ورقه ای، پولکی یا دانه کامل حجیم شده به بازار عرضه می شوند. از ذرت بیشتر از سایر غلات برای تولید فرآورده های حجیم استفاده می شود.

  بر اساس تعاریف استانداردهای ملی، غلات حجیم شده عبارتند از بلغور و آرد غلات که به وسیله دستگاه اکسترودر، تحت دما و فشار بالا، حجیم و پخته شده و سپس پوشش و طعم داده شده باشند.

  مایعات شکلاتی، میوه ای یا انواع طعم های دیگر میتواند به عنوان ماده پرکننده یا مغزی در این محصولات تزریق شود یا به عنوان روکش دهنده روی این محصولات را پوشانده و طعم های متنوعی ایجاد کنند.

  انواع دیگری از غلات حجیم نیز وجود دارند که بر پایه دانه غلات تهیه میشوند. در این روش دانه های گندم، ذرت یا برنج تحت شرایط انفجاری ویژه ای حجیم شده و سپس از ترکیباتی مانند عسل، کاکائو یا مواد مشابه به عنوان روکش دهنده برای آنها استفاده میشود.

  -1-1 نام و کد آیسیک(:(3

  محصولات حجیم شده غلات  15311610

  -2-1 شماره تعرفه گمرکی؛

  تعرفه گمرکی این محصول 1904 با عنوان " فراورده های غلات که با عمل پف کردن (swelling) یا تفت دادن بدست آمده باشند" است.

  شماره تعرفه 190410 ، شرح تعرفه: فرآوردههای غلات که با عمل پف کردن (swelling) یا تفت دادن بر پایه ذرت بدست آمده باشد.

  شماره تعرفه 190490 ، شرح تعرفه: فرآوردههای غلات که با عمل پف کردن (swelling) یا تفت دادن بر پایه غلاتی غیر از ذرت، بصورت دانه، پیش پخته یا آماده شده بنحوی دیگر بدست آمده باشد.

  -1-3 شرایط واردات

  از لحاظ قانونی محدودیتی برای واردات این محصول وجود ندارد. محصولات وارد شده از لحاظ کیفیت بر اساس استاندارد ملی ایران ارزیابی میشوند. با مراجعه به آمارهای منتشر شده توسط وزارت بازرگانی اطلاعات مربوط به میزان واردات این محصول جمع آوری شده، که به تفصیل در بخش((2-3

  ارائه شده است.

  -1-4 بررسی و ارائه استاندارد

  شماره استانداردهای ملی مرتبط با فرآورده های غلات حجیم که توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین و تدوین شده و اجرای آن با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام شده، در بخش ذیل ارائه و در ادامه خلاصه استانداردهای مذکور آورده شده است.

  استاندارد شماره 2880 با موضوع "ویژگیهای فرآورده حجیم شده بلغور و آرد غلات"

  استاندارد شماره 4509 با موضوع " ویژگیهای دانه غلات حجیم شده به روش انفجاری"

  استاندارد شماره 3851 با موضوع "ویژگیهای میکروبی فرآورده های غلات"

  استاندارد شماره 2968 با موضوع "حد مجاز آلودگیهای میکروبی فرآورده های پف کرده بلغور و آرد ذرت"

  استاندارد شماره 6756 با موضوع "ویژگیها و میکروبیولوژی پودر مورد استفاده در پوشش فرآورده پف کرده بلغور و آرد ذرت"

  تعاریف و اصطلاحات بر اساس استانداردهای ملی

  در این استانداردها واژهها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار میرود.

  فرآورده حجیم شده بلغور و آرد غلات عبارت است از بلغور و آرد غلات که وسیله دستگاه اکسترودر پخته و حجیم شده باشد.

  بلغور غلات عبارت است از غلات خورد شده در اندازه های مختلف که قسمت عمده آن از اندوسپرم تشکیل شده و میزان جوانه آن بسیار کم باشد.

  آرد غلات عبارت است از غلات پودر شده که قسمت عمده آن از اندوسپرم میباشد.

  دستگاه اکسترودر دستگاهی است که با ایجاد فشار و حرارت موجب پخته شدن و انبساط بلغور و یا آرد غلات میگردد.

  پوشش عبارت است از مخلوط آماده شده حاصل از مواد خوراکی مناسب که به منظور ایجاد

  طعم و بهبود کیفیت محصول پس از حجیم شدن روی آن پاشیده میشود.

  مواد اولیه

  مواد اولیه مورد مصرف در تولید این محصول به طور معمول به شرح زیر میباشد:

  بلغور غلات، آرد غلات، روغن، پودر پنیر، پورد آب پنیر، شیر خشک بدون چربی، نشاسته، آرد سویا، نمک طعام، کره مارگارین، پودر کشک، پودر ماست، پودر سبزیجات، پودر سیر، پودر پیاز، پودر گوجه فرنگی، پودر سایر سبزیجات مناسب، شکر، کاکائو، انواع مغزهای خوراکی مناسب، مخمر اتولیز شده،

  پروتئینهای هیدرولیز شده گیاهی، سرکه، ادویه مناسب، اسید سیتریک، اسید لاکتیک و رنگهای مجاز خوراکی.

  ویژگیهای مواد فوق باید با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد.

  لازم به یادآوری است که افزودن رنگهای مجاز خوراکی باید منحصرا" در پوشش محصول باشد و افزودن هر گونه رنگ به داخل محصول غیر مجاز میباشد .

  ویژگیها

  شکل ظاهری محصول باید عاری از مواد خارجی بوده و دارای ظاهری مطلوب باشد و پوشش آن حتی الامکان به طور یکنواخت در تمام سطح محصول قرار گیرد.

  مزه و بو محصول باید دارای مزه و بوی طبیعی مخصوص به خود باشد.

  تردی محصول باید دارای تردی کافی باشد.

  رطوبت بر اساس درصد وزنی حداکثر %3 باشد.

  چربی بر مبنای ماده خشک حداقل 23 درصد وزنی باشد.

  پروتئین بر مبنای ماده خشک حداقل 6/7 درصد وزنی با ضریب پروتئین 5/7 باشد.

  نمک بر مبنای ماده خشک حداکثر 1/5 درصد وزنی باشد.

  خاکستر غیر محلول در اسید حداکثر 0/07 درصد وزنی باشد.

  اندیس پراکسید چربی استخراجی حداکثر 2 (بر حسب میلی اکی والان در کیلوگرم) باشد.

  رنگهای مجاز خوراکی حداکثر ppm 50 باشد.

  مجموع سموم آفلاتوکسین حداکثر ppm 15 باشد.

  آفلاتوکسین نوع B1  حداکثر ppb 5 باشد.

  ویژگیهای میکروبیولوژیکی مطابق استاندارد شماره 2968 حد مجاز آلودگیهای میکروبی در فرآورده های پف کرده بلغور و آرد ذرت مطابق جدول (1) میباشد.

  شمارش کلی باکتریهای هوازی مزوفیل 103 استاندارد شماره 353 ایران
  باکتریهای کلی فرم 10 استاندارد شماره 437 ایران
  اشرشیا کلی منفی استاندارد شماره 437 ایران
  کلستریدیومهای احیاءکننده سولفیت 10 استاندارد شماره 2197 ایران
  باسیلوس سرئوس 102 استاندارد شماره 2324 ایران
  کپک 102 استاندارد شماره 997 ایران
  مخمر 102 استاندارد شماره 997 ایران

  استاندارد مربوط به پودر روکش دهنده فرآورده های غلات حجیم

  پودر مورد استفاده در پوشش فراورده پف کرده بلغور و آرد ذرت، ترکیبی است از موادی مانند شیرخشک بدون چربی، پودرپنیر، پودرآب پنیر، پودر نشاسته، کازئینات سدیم، گلوتن، آرد و پروتئین گیاهی سویا، رنگ های طبیعی و رنگ مجاز خوراکی (sun set yellow)و ممکن است از طعم دهنده های مجاز طبیعی نیز استفاده شود.

  پوشش، مخلوطی است که پس از پف کردن فراورده بر روی آن پاشیده می شود و معمولاَ ترکیبی است از پودر مذکور و روغن و نمک.

  ویژگی های میکروبی: ویژگی های میکروبیولوژیک پودر مورد استفاده در پوشش فراورده پف کرده بلغور و آرد ذرت باید با جدول (2) مطابقت داشته باشد.

  آزمون حداکثر مجاز دریک گرم نمونه
  شمارش کلی میکروارگانیسم ها 104
  باکتری های کلیفرم 10
  اشرشیا کلی منفی
  کپک 102
  استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت منفی
 • فهرست و منابع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده

  فهرست:

  عنوان

  صفحه

  -1  معرفی محصول

  1

  -1-1 نام و کد محصول (آیسیک)

  1

  -1-2 شماره تعرفه گمرکی

  1

  -1-3 شرایط واردات

  2

  -1-4 بررسی و ارائه استاندارد

  2

  -1-5 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

  6

  -1-6 توضیح موارد مصرف و کاربرد

  7

  -1-7 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

  7

  -1-8 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

  8

  -1-9 کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

  8

  -1-10 شرایط صادرات

  9

  -2 وضعیت عرضه و تقاضا

   

  -2-1 بررسی وضعیت واحدهای تولیدی فعال

  9

  -2-2 بررسی وضعیت واحدهای در دست اجرا

  10

  -2-3 بررسی روند واردات از آغاز برنامه سوم توسعه

  11

  -2-4 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم توسعه

  12

  -2-5 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه سوم توسعه

  14

  -2-6 بررسی نیاز به محصول تا پایان برنامه چهارم توسعه

  18

  -3 شرح فرآیند و تکنولوژیهای تولید

  19

  -4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم

  32

  -5 بررسی حداقل ظرفیت اقتصادی و سرمایه گذازی ثابت

  32

  -6 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه

  39

  -7 پیشنهاد منطقه مناسب اجرای طرح

  42

  -8 وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

  43

  -9 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و سایر امکانات

  43

  -10 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

  48

   

  -11 تجزیه و تحلیل و جمعبندی و پیشنهاد در مورد احداث

  48

  واحدهای جدید

  مراجع

  49

  منبع:

   

  ناصر رجب زاده؛ "مبانی فرآوری غلات"؛ جلد دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1382

   

  رسول پایان؛ " تکنولوژی فرآوری غلات "؛ انتشارات آییژ؛ 1384

   

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استانداردهای ملی.

   

  وزارت صنایع، اطلاعات واحدهای صنعتی فعال و در دست احداث، 1385

   

  وزارت نیرو، معاونت انرژی، ترازنامه انرژی 1384

   

  وزارت جهاد کشاورزی؛ معاونت امور برنامه ریزی و اقتصادی؛ دفتر آمار و فناوری اطلاعات؛ آمارنامه کشاورزی؛ جلد اول؛

   

  1384

   

  پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی www. FAO.org .(FAO)

طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده, طرح کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده, طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده, پروژه کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده, Business plan با موضوع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید غلات حجیم شده

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول