طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال

صنایع
قبل از 1390
52
word
798 KB
4496
قیمت قدیم:۸,۲۰۰ تومان
قیمت: ۵,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال

  خلاصه طرح 

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  مقدمه

   

  در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.

  گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شده به تهیه امکان سنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمایهگذاری لازم، برآورد هزینههای تاسیسات و ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل نمود که مطالعه این دستورالعمل میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسی های فنی این مطالعات راهنمایی نماید.

   

  در این مطالعات ابتدا محصولات مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسیهای لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.

   

  خاطر نشان مینماید که در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید چاقو، قاشق و چنگال میباشد باید به این نکته توجه لازم را مبذول داشت که با توجه به رتبه کشور در تولید فولاد که عمده ماده اولیه این طرح می باشد و با در نظر گرفتن منابع خوبی که این فلز در کشور دارد میتوان درصدد برآمد تا در سالهای آتی تولید چاقو، قاشق و چنگال را در کشور افزایش داد و کشور را از واردات این محصولات بینیاز کرد.

  معرفی محصولات

   

  با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصولات از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، طرح حاضر مربوط به تولید چاقو، قاشق و چنگال میباشد. مشخصات فنی محصولات مورد مطالعه در این طرح به شرح جدول ١ ادامه میباشد.

   

  محصولات مشخصات فنی  
  قاشق و چنگال با مشخصات و ویژگیهای مندرج در شماره استاندارد آمریکایی ٤٣٠ و شماره  
  استاندارد ملی٤٣٤٦  
     
  چاقو مقدار سختی ١٣٠‐١٧٠ راکول و تنش تسلیم٢٧٠ نیوتن برمیلیمتر مربع  
       

   

  و کد محصولات (آیسیک ٣)

   

  مطابق طبقهبندی وزارت صنایع و معادن چاقو، قاشق و چنگال دارای کد آیسیک به شرح جدول ٢ ادامه میباشند.

  شماره تعرفه گمرکی

   

  مطابق طبقهبندی موجود در مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، شماره تعرفه و حقوق ورودی محصولات به شرح جدول ٣ ادامه میباشد.

   

   

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

   

  ‐ شرایط واردات محصولات

   

  طبق کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مربوط به سال ١٣٨٦ محدودیت خاصی جهت واردات محصولات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی طبق جدول ٣ امکان واردات وجود خواهد داشت.

  بررسی استانداردهای موجود در مورد محصولات

   

  با مراجعه به آخرین فهرست استانداردهای ملی موجود درسایت اینترنتی موسسه استاندارد ملی ایران، شماره استاندارد ٤٣٤٦ برای محصولات مورد مطالعه استخراج شده است. رعایت استاندارد فوق برای کلیه تولید کنندگان الزامی میباشد

  بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصولات

   

   

  جهت تعیین قیمت هر کالا بایستی بازارهای تعیین کننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد بازارهای تعیین کننده قیمت در کشور شامل ارگانهای ذیل میباشد.

   

  نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان)، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان بورس فلزات و...

  بازارهای غیر رسمی مانند اصناف و بازاریان

   

  لازم به ذکر است که قیمت اغلب کالاهای اساسی که در سبد کالای مصرفی خانواده قرار دارد و یا جزو کالاهای استراتژیکی و حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین و سایر کالاها توسط بازارهای غیر رسمی و فروشندگان و واسطه ها تعیین میگردد.

   

  ١‐٥‐١‐ مروری بر قیمت های داخلی

   

   

  هزینههای بالای تولید و وجود هزینههای جانبی برای تولیدکنندگان داخلی باعث شده تا قیمت قاشق و چنگال داخلی از انواع خارجی هم ردیف خود مثلا نوع چینی آن بالاتر باشد. پارس، زرناب، ناب استیل و صنایع استیل ایران از معروف ترین مارکهای قاشق و چنگال داخلی به حساب میآیند.

   

  در میان مارکهای خارجی نیز می توان به BMF ، Tuna، Solinqen، Lovena، Elaqo و MCS اشاره کرد. عمده قاشق و چنگال های موجود در بازار محصولات کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ترکیه، ﮊاپن و چین است که در این میان کشور چین سهم عمدهای از بازار کشورمان را به خود اختصاص داده است.

   

  اما به طور کل میتوان گفت قیمت چاقو، قاشق و چنگال بر اساس مشخصههای زیر تعیین میگردد:

   

  جنس مواد اولیه مخصوصا استیل مورد استفادهرعایت استاندارد مورد استفاده ساخت خریدو غیره

 • فهرست و منابع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال

  فهرست:

  مقدمه ................................................................................................ ................................ ................................................................ ........................................... ٧

  ١‐ معرفی محصول ................................................................................................ ................................................................................................ ................... ٨

  ١‐١‐ نام و کد محصولات (آیسیک ٣) ................................................................ ............................................................................................................. ٨

  ١‐٢‐ شماره تعرفه گمرکی ................................................................ ................................ ................................................................................................ ٩

  ١‐٣‐ شرایط واردات محصول ................................................................ ................................ ............................................................................................ ٩

  ١‐٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول ................................ .................................................................................................................... ٩

  ١‐٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ................................................................................................. ٩

  ١‐٥‐١‐ مروری بر قیمت های داخلی ................................ ................................ ................................................................................................... ١٠

  ١‐٥‐٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی ................................ ................................ .................................................................................................. ١٠

  ١‐٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول................................ ................................ ................................................................................................ ١١

  ١‐٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول .................................................................................................... ١١

  ١‐٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ................................ .............................................................................................................. ١١

  ١‐٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ................................ ................................................................................................... ١٢

  ١‐١٠‐ معرفی شرایط صادرات محصول ................................ ................................ ....................................................................................................... ١٣

  ٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا ................................................................ ................................ .................................................................................................... ١٤

  ٢‐١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی سالهای گذشته................................ ....................................................................................... ١٤

  ٢‐١‐١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری ................................ ................................ ................................................................................................ ١٤

  ٢‐١‐٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور ................................................................................................................. ١٥

  ٢‐١‐٣‐ بررسی روند تولید واقعی محصول طرح در کشور ................................ ............................................................................................... ١٥

  ٢‐١‐٤‐ بررسی سطح تکنولوﮊی تولید در واحدهای فعال ................................ ................................................................................................ ١٦

  ٢‐١‐٥‐ نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال ............................................................... ١٨

  ٢‐١-٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول ......................................................................... ١٨

  ٢‐٢‐ بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه ................................ ........................................................................................................... ١٩

  ٢‐٢‐١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور ................................ ................................................................................................................... ٢٠

  ٢‐٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال گذشته ................................ ............................................................................................................. ٢٢

  ٢‐٤‐ جمع بندی عرضه ................................................................ ................................ .................................................................................................. ٢٣

  ٢‐٥‐ بررسی روند مصرف در ٥ سال گذشته ................................ ................................ .............................................................................................. ٢٣

  ٢‐٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته ................................ ................................ ........................................................................................... ٢٤

  ٢‐٦‐١‐ برآورد قابلیت صادرات طی سالهای آتی ................................ ................................................................................................................ ٢٥

  ٢‐٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات طی سالهای آتی ................................ ............................................................................................ ٢٦

  ٢‐٧‐١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده ................................ .................................................................................................................... ٢٦

  ٢‐٧‐٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار ................................ ............................................................................................................. ٢٦

  ٣‐ بررسی اجمالی تکنولوﮊی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ................................................................................ ٢٧

  ٣‐١‐ نگاهی به روش تولید ................................................................ ................................ ............................................................................................. ٢٧

  ٣‐٢‐ مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان ................................ ..................................................................................... ٢٧

  ٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوﮊی های مرسوم در تولید محصول ................................ ..................................................................................... ٢٨

  ٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز ................................ ................................   .... ٢٩

  ٥‐١‐ زمین ................................................................................................ ................................ ................................................................ ........................ ٣٠

  ٥‐٢‐ محوطه سازی ................................................................ ................................ ......................................................................................................... ٣١

  ٥‐٣‐ عملیات ساختمانی ................................................................ ................................ ................................................................................................. ٣١

  ٥‐٤‐ ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ................................ ................................ ......................................................................................................... ٣٢

  ٥‐٥‐ تاسیسات عمومی ................................................................ ................................ ................................................................................................... ٣٤

  ٥‐٦‐ وسایل اداری و خدماتی ................................................................ ................................ ......................................................................................... ٣٤

  ٥‐٧‐ ماشین آلات حمل و نقل ................................................................ ................................ ...................................................................................... ٣٥

  ٥‐٨‐ هزینه های قبل از بهره برداری ................................................................ ............................................................................................................ ٣٥

  ٥‐٩‐ هزینه های پیش بینی نشده ................................................................ ................................................................................................................ ٣٥

  ٥‐١٠‐ برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح ................................ ................................ .............................................................................................. ٣٥

  ٥‐١٠‐١‐ لحاظ کردن نقطه سربسر تولید ................................ ................................ ........................................................................................... ٣٦

  ٥‐١٠‐٢‐لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار ................................ ................................................................................................................... ٣٦

  ٦‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن ................................ ................................................................................................... ٣٨

  ٦‐١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها ................................ .................................................................................................. ٣٨

  ٦‐٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه ................................................................ .............................................................................................................. ٣٨

  ٦‐٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده ......................................................................................... ٣٨

  ٧‐ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ................................ ................................ .................................................................................................. ٤٠

  ٧‐١‐ بازارهای فروش محصولات ................................................................ ................................................................................................................... ٤٠

  ٧‐٢‐ بازارهای تأمین مواد اولیه ................................................................ ................................ ..................................................................................... ٤٠

  ٧‐٣‐ استانهای نیازمند به اجرای طرح ................................ ................................ ......................................................................................................... ٤٠

  ٧‐٤‐ احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح ................................ ................................ ............................................................................................... ٤٢

  ٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ................................ ................................ ............................................................................................ ٤٣

  ٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح ................................ ................................................................................................................ ٤٤

  ٩‐١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................ ................................ ......................................................................................... ٤٤

  ٩‐٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................ ................................ .......................................................................................... ٤٤

  ٩‐٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................ .................................................................................................... ٤٥

  ٩‐٤‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................ ......................................................................................................... ٤٥

  ٩‐٥‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی................................ ................................ .............................................................................................. ٤٦

  ٩‐٦‐ سایر تجهیزات مورد نیاز................................................................ ................................ ........................................................................................ ٤٦

  ٩‐٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز ................................ ................................ ....................................................................................................... ٤٦

  ١٠‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ................................ ................................ .............................................................................................. ٤٧

  ١٠‐١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی .................................................................................................................... ٤٧

  ١٠‐٢‐ حمایت های مالی ................................................................ ................................ ................................................................................................ ٤٧

  ١١‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید ................................................................................... ٤٨

  ١١‐١‐ بررسی بازار ................................................................................................ .......................................................................................................... ٤٨

  ١١‐٢‐ عرضه و تقاضا ................................................................ ................................ ....................................................................................................... ٤٨

  ١١‐٣‐ هزینه های سرمایه گذاری ................................................................ ................................................................................................................. ٤٨

   

  ١‐٤‐ ظرفیت اقتصادی ................................................................................................ ................................................................................................. ٤٨

  ١١‐٥‐ اشتغال ................................................................................................................................ .................................................................................. ٤٨

  ١١‐٦‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات ................................................................ ........................................................................... ٤٩

  ١١‐٧‐ پیشنهاد محل اجرای طرح ................................................................................................................................ ................................................ ٤٩

  منابع ................................................................................................................................................................................................ .......................................... ٥٠

   

   

  منبع:

   

   

   

  ١)  کتاب صادرات و واردات ایران، سال ١٣٨٢‐ ١٣٨٦.

   

  ٢)  سایت اینترنتی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .(www.isiri.org)

   

  ٣)  لوح فشرده واحدهای فعال و در مرحله اجرای وزارت صنایع و معادن منتهی به تاریخ ١/٣/١٣٨٧.

   

  ٤)  کتاب دایرکتوری مقدم سال ١٣٨٦.

   

  ٥)  سایتهای اینترنتی www.istgah.com ، www. nextag.com. www.tarash afzar aria وwww.metalbazar.com

   

  ٦)  سایت سازمان شهرکهای صنعتی استانها.

   

  ٧)  سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران.

   

  ٨)  تولیدکنندگان محصولات این طرح مانند شرکتهای ناب استیل و صنایع استیل ایران.

طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال, طرح کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال, طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال, پروژه کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال, Business plan با موضوع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چاقو، قاشق و چنگال

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول