طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو

صنایع
قبل از 1390
48
word
644 KB
4491
قیمت قدیم:۷,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو

  خلاصه طرح  

   

         
  نام محصول : کندانسور کولر گازی خودرو  
         
  ظرفیت پیشنهادی طرح : ٩٠ هزار عدد در سال  
         
  موارد کاربرد : تبادل حرارت در سیکل سرمایشی خودرو  
         
  عمده مواد اولیه مصرفی : لوله و ورق آلومینیوم  
         
  اشتغال زایی (نفر) : ٢٨  
         
  زمین مورد نیاز (مترمربع) : ٣٠٠٠  
           
  مصرف این قطعه در سال ١٣٨٦ معادل ١ میلیون عدد بوده و طبق پیش بینی انجام شده این میزان در سال  
  ١٣٩١ به ٨.١ میلیون عدد افزایش مییابد لذا با توجه به امکان افزایش ظرفیت واحدهای فعال در سالهای آتی  
  جهت تامین کندانسور مورد نیاز واحدهای خودروساز برای مواجه نشدن بازار قطعات یدکی با کسری آن طی  
  سالهای آتی بایستی معادل ٢٠ الی ٤٠ درصد از عرضه این قطعه از طریق واردات تامین گردد که این واردات از  
  میزان بالایی برخوردار میباشد لذا احداث واحدهای جدید تولیدکننده این قطعه مانند طرح حاضر جهت  
  کاهش واردات آن طی سالهای آتی توجیهپذیر خواهد بود.    
      اداری ٢٠٠  
           
  مساحت ساختمانها   تولیدی ٧٥٦  
         
    انبار ٢٥٠  
  (متر مربع) :    
         
      سایر ٧٥  
           
      جمع ١٢٨١  
         
  میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی : ٢٠٥ تن  
           
      آب((LIT/H ٣٥٠  
  میزان مصرف انرﮊی :        
    برق((KW ٣٠٠  
           
      گاز(/H٣(M ٩.١٦  
           
  سرمایهگذاری ثابت   ارزی  
         
  ریالی (میلیون ریال) ٩٢٠٠  
  طرح :  
         
    جمع کل (میلیون ریال) ٩٢٠٠  
         
  استانهای پیشنهادی محل اجرای طرح با لحاظ نمودن قم، زنجان، کرمان، مرکزی و اصفهان  

   

  مقدمه

   

  در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.

  گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شده به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمایهگذاری لازم، برآورد هزینههای تاسیسات و ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل نمود که مطالعه این دستورالعمل میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسی های فنی این مطالعات راهنمایی نماید.

   

  در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز و مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.

   

  در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید کندانسور کولر خودرو میباشد با توجه به وابستگی کامل تولید این قطعه به تولید خودرو پیشنهادات ذیل مطرح میگردد:

  مذاکره با شرکتهای تولیدکننده خودروساز جهت مشارکت در سرمایهگذاری تا بتوان از این طریق حداقل بخشی از بازار تولید این محصول که مربوط به تولید این وسایل میباشد را با این سرمایهگذاری مشترک تضمین نمود.

   

  مذاکره با شرکتهای خارجی تولیدکننده این قطعه مانند AMPEX و WRT و SHOWA و اخذ تائید فنی جهت مونتاﮊ داخلی محصولات با استفاده از عنوان آنها.

   

  با این حال به دلیل آنکه عنوان این طرح مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید کندانسور کولر خودرو میباشد لذا این مهندسین مشاور در این گزارش به بررسی مطالعات بازار و امکانات مورد نیاز جهت تاسیس واحد تولید این قطعه اقدام نموده است که سرمایهگذار محترم بایستی تولیدات خود را با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در تولید قطعات جانبی وسایل نقلیه تعیین نماید. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

  معرفی محصول

   

  با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، طرح حاضر مربوط به تولید کندانسور کولر خودرو میباشد. مشخصات فنی محصول مورد مطالعه در این طرح به شرح جدول ١ ادامه میباشد

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  نام و کد محصول (آیسیک ٣)

   

  مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن کد آیسیکی جهت این قطعه لحاظ نشده است. بایستی اعلام نمود که بر اساس بررسیهای این مشاور تولیدکنندگان بزرگ کولر خودرو در کشور خود اقدام به تولید کندانسور کولر نیز مینمایند. بر اساس اطلاعات صادره از سوی وزارت صنایع و معادن باید اعلام نمود که کد آیسیک ارائه شده در جدول ٢ ادامه شامل تولیدکنندگان این قطعه نیز میباشد.

  نام و کد محصول (آیسیک ٣)

   

  مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن کد آیسیکی جهت این قطعه لحاظ نشده است. بایستی اعلام نمود که بر اساس بررسیهای این مشاور تولیدکنندگان بزرگ کولر خودرو در کشور خود اقدام به تولید کندانسور کولر نیز مینمایند. بر اساس اطلاعات صادره از سوی وزارت صنایع و معادن باید اعلام نمود که کد آیسیک ارائه شده در جدول ٢ ادامه شامل تولیدکنندگان این قطعه نیز میباشد.

  معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول

   

  کولر گازی خودرو مانند کولر گازی لوازم خانگی در صنعت تهویه و تبرید از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا به سرعت از گرمای محیط میکاهد. این کولر رطوبت را افزایش نمیدهد. از این جهت برای فضاهای شرجی بسیار مناسب است. کندانسور در سیستم کولر خودرو یکی از اجزائی است که وظیفه تبادل حرارت را بر عهده دارد. کندانسور گرمای جذب شده توسط اواپراتور از گاز مبرد داخل سیستم را به هوای محیط خارج از کابین اتومبیل انتقال میدهد. مبنای طراحی کندانسورها بر پایه تفاوت گاز و بخار استوار است. گاز در بالاتر از دمای بحرانی است و بخار در پایینتر از دمای بحرانی قرار دارد. اگر مایعی بعد از حرارت در یکی از دو حالت گاز یا بخار باشد در حالت گاز و بالاتر از دمای بحرانی با تراکم هرگز نمیتوان آن را مایع کرد ولی در حالت بخار و پایینتر از دمای بحرانی این عمل امکانپذیر است و کندانسورها بر پایه تبدیل بخار به مایع با تراکم استوار شدهاند.

  کندانسور در سیکل سرمایش خودرو بکار میرود. ابتدا جریان سیال خنک توسط کمپرسوری که نیروی محرکه خود را از موتور اتومبیل میگیرد متراکم و فشرده میگردد و پس از عبور از کندانسور بوسیله هوا خنک شده و به مایع پر فشار تبدیل می گردد. محل کندانسور در اتومبیل کنار رادیاتور آب است. جریان مایع خروجی از کندانسور سیال مبرد فشرده به درون اواپراتور میرود. اوپراتور داخل اتومبیل قرار دارد و هوای عبور از سطح آن سرد شده و به داخل اتومبیل می رود. عمل تبخیر سیال مبرد در اواپراتور انجام می پذیرد و سیال ضمن تغییر حالت از حالت مایع به حالت بخار مجددا به کمپرسور هدایت می شود که به منزله تکرار سیکل سرمایش است.

   

  ١‐٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

   

   

  این قطعه از جمله قطعات بخش مکانیکی کولر خودرو می باشد و به دلیل نصب کولر در خودرو در سالهای اخیر جهت افزایش راحتی سرنشینان خودرو تعبیه شده است. در مناطق نیمه مرطوب و خشک که کشور ما نیز دارای این نوع آب و هوا میباشد نمیتوان کالای جایگزینی برای کولر خودرو یافت و استفاده از آن در فصول گرم بیشتر خواهد بود.

   

  ١‐٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

   

  قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این محصولات خود بعنوان کالای واسطهای در تولید انواع خودرو مورد استفاده قرار میگیرند از اینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودرو سازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را می توان به عنوان یکی از محورهای توسعه هر کشور برشمرد.

   

  در صنعت قطعه سازی در چند سال اخیر می توان دریافت که کالاهای عرضه شده توسط رقبای جدید مانند چین در بازار داخلی به سرعت جایگزین کالاهای ایرانی شده و تولیدکنندگان ایرانی این قطعه نیز بایستی جهت حفظ بازار خود در سالهای آتی تلاشهایی را نمایند. در این راستا بهره گیری از استعدادها و توانمندی های بالقوه مزیتهای نسبی موجود و قابل خلق، ارتقا بهره وری عوامل تولید، دستیابی به دانش نوین و مهارتها و فن آوری های روز در تولیدکنندگان داخل در حد نیاز وجود دارد.

   

  ١‐٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

  مورد مصرف قطعات تولیدی طرح در صنعت خودرو می باشد لذا کشورهای تراز اول در تولید خودرو را می توان به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مورد مطالعه معرفی نمود که از آنجمله میتوان به کشورهای آمریکا، آلمان، ﮊاپن و چین اشاره کرد. با توجه به آمارهای وزارت بازرگانی و اداره گمرک عمده نیاز بازار کشور به این محصول با کد تعرفه عنوان شده در جدول ٣ از کشورهای امارات متحده عربی، تایلند، چین و سنگاپور تامین میگردد

 • فهرست و منابع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو

  فهرست:

  مقدمه ................................................................................................

  ................................................................................................

  ١‐ معرفی محصول ................................................................................................

  ................................................................................................

  ١‐١‐ نام و کد محصول (آیسیک ٣) ................................................................

  .................................................................................................................

  ١‐٢‐ شماره تعرفه گمرکی ................................................................

  ................................................................................................................................

  ١‐٣‐ شرایط واردات محصول ................................................................

  ............................................................................................................................

  ١‐٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول ................................

  ....................................................................................................................

  ١‐٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول .................................................................................................

  ١‐٥‐١‐ مروری بر قیمتهای داخلی ................................

  ........................................................................................................................................

  ١‐٥‐٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی ................................

  ..................................................................................................................................

  ١‐٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول ................................

  ...............................................................................................................................

  ١‐٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ....................................................................................................

  ١‐٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ................................

  ..............................................................................................................

  ١‐٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ...................................................................................................................................

  ١‐١٠‐ معرفی شرایط صادرات محصول ................................

  .......................................................................................................................................

  ٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا ................................................................

  ....................................................................................................................................

  ٢‐١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی سالهای گذشته ......................................................................................................................

  ٢‐١‐١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری ................................

  ................................................................................................................................

  ٢‐١‐٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور ....................................................................................................................

  ٢‐١‐٣‐ بررسی روند تولید واقعی محصولات طرح در کشور ............................................................................................................................

  ٢‐١‐٤‐ بررسی سطح تکنولوﮊی تولید در واحدهای فعال ................................................................................................................................

  ٢‐١‐٥‐ نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال ...............................................................

  ٢‐١‐٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول .........................................................................

  ٢‐٢‐ بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه ................................

  ...........................................................................................................

  ٢‐٢‐١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور ................................

  ...................................................................................................................

  ٢‐٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال گذشته ................................

  .............................................................................................................

  ٢‐٤‐ جمع بندی عرضه ................................................................

  ..................................................................................................................................

  ٢‐٥‐ بررسی روند مصرف طی ٥ سال گذشته ................................

  ............................................................................................................................

  ٢‐٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته ................................

  ...........................................................................................................................

  ٢‐٦‐١‐ برآورد قابلیت صادرات در ٥ سال آینده ................................

  .................................................................................................................

  ٢‐٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات طی سالهای آتی ............................................................................................................................

  ٢‐٧‐١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده ................................

  ....................................................................................................................

  ٢‐٧‐٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار ................................

  .............................................................................................................

  ٣‐ بررسی اجمالی تکنولوﮊی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ................................................................................

  ٣‐١‐ نگاهی به روش تولید ................................................................

  .............................................................................................................................

  ٣‐٢‐ مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان .....................................................................................................................

  ٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوﮊی های مرسوم در تولید محصول .....................................................................................................................

  ٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز ...................................................................

  ٥‐١‐ زمین ................................................................................................

  ................................................................

  ........................................................ ٢٩

  ٥‐٢‐ محوطه سازی ................................................................

  ................................................................

  ......................................................................... ٢٩

  ٥‐٣‐ عملیات ساختمانی ................................................................

  ................................................................

  ................................................................ ٣٠

  ٥‐٤‐ ماشین آلات تولیدی ................................................................

  ................................................................

  ............................................................. ٣٠

  ٥‐٥‐ تاسیسات عمومی ................................................................

  ................................................................

  ................................................................... ٣٢

  ٥‐٦‐ وسایل اداری و خدماتی ................................................................

  ................................................................

  ........................................................ ٣٢

  ٥‐٧‐ ماشین آلات حمل و نقل ................................................................

  ................................................................

  ...................................................... ٣٢

  ٥‐٨‐ هزینه های قبل از بهره برداری ................................................................

  ................................

  ............................................................................ ٣٣

  ٥‐٩‐ هزینه های پیش بینی نشده ................................................................

  ................................................................

  ................................................ ٣٣

  ٥‐١٠‐ برآورد حداقل ظرفیت اسمی اقتصادی طرح ................................

  ................................................................

  .................................................. ٣٣

  ٥‐١٠‐١‐ لحاظ کردن نقطه سربسر تولید ................................

  ................................................................

  ........................................................... ٣٣

  ٥‐١٠‐٢‐لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار ................................

  ................................................................

  ................................................... ٣٤

  ٦‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن ................................................................

  ................................................................... ٣٦

  ٦‐١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها ................................................................

  .................................................................. ٣٦

  ٦‐٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه ................................................................

  ................................................................

  .............................................. ٣٦

  ٦‐٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده ................................

  ......................................................... ٣٧

  ٧‐پیشنهاد منطقه مناسب جهت اجرای طرح ................................

  ................................................................

  ................................................................ ٣٨

  ٧‐١‐ بازارهای فروش محصولات ................................................................

  ................................................................

  ................................................... ٣٨

  ٧‐٢‐ بازار تأمین مواد اولیه ................................................................

  ................................................................

  ............................................................. ٣٨

  ٧‐٣‐ احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح ................................

  ................................................................

  .............................................................. ٣٨

  ٧‐٤‐ استانهای نیازمند به اجرای طرح ................................

  ................................................................

  ......................................................................... ٣٨

  ٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ................................

  ................................................................

  ............................................................ ٤١

  ٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح ................................

  ................................................................

  ................................................ ٤٢

  ٩‐١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................

  ................................................................

  ........................................................ ٤٢

  ٩‐٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن................................

  ................................................................

  .......................................................... ٤٢

  ٩‐٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................................................

  .................................................................... ٤٣

  ٩‐٤‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................................................

  ......................................................................... ٤٣

  ٩‐٥‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ................................

  ................................................................

  ............................................................. ٤٤

  ٩‐٦‐ سایر تجهیزات مورد نیاز ................................................................

  ................................................................

  ....................................................... ٤٤

  ٩‐٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز ................................

  ................................................................

  ....................................................................... ٤٤

  ١٠‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ................................

  ................................................................

  .............................................................. ٤٥

  ١٠‐١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی ................................................................

  .................................................... ٤٥

  ١٠‐٢‐ حمایت های مالی ................................................................

  ................................................................

  ............................................................... ٤٥

  ١١‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید ................................

  ................................................... ٤٦

  ١١‐١‐ بررسی بازار ................................................................

  ................................................................

  .......................................................................... ٤٦

  ١١‐٢‐ عرضه و تقاضا ................................................................

  ................................................................

  ....................................................................... ٤٦

  ١١‐٣‐ هزینه های سرمایه گذاری ................................................................

  ................................................................

  ................................................. ٤٦

  ١١‐٦‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات ................................

  ........................................................................................................... ٤٧

  ١١‐٧‐ پیشنهاد محل اجرای طرح ................................................................................................

  ................................................................................ ٤٧

  ١٢‐ منابع و ماخذ ................................................................................................................................................................

  .................................................. ٤٨

   

  منبع:

   

   

  ١)  کتاب صادرات و واردات ایران، سال ١٣٨٢‐ ١٣٨٦.

   

  ٢)  سایت اینترنتی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .(www.isiri.org)

   

  ٣)  لوح فشرده واحدهای فعال و در مرحله اجرای وزارت صنایع و معادن منتهی به تاریخ ١/٣/١٣٨٧.

   

  ٤)  کتاب دایرکتوری مقدم سال ١٣٨٦.

   

  ٥)  سایتهای اینترنتی www.istgah.com و. www.ketabemarja.com

   

  ٦)  سایت سازمان شهرکهای صنعتی استانها.

   

  ٧)  سایتهای

   

  www.Twenga.co.uk/offer

   

  www.autometer.com

   

  ٨) سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ٩) مصاحبه با شرکتهای سندن ایرانیان، کولر ایران و سردساز خودرو.

طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو, طرح کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو, طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو, پروژه کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو, Business plan با موضوع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کندانسور کولر گازی خودرو

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول