طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت

صنایع
قبل از 1390
49
word
674 KB
4486
قیمت قدیم:۷,۹۰۰ تومان
قیمت: ۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت

  خلاصه طرح 

   

  نام محصول : رینگ دوچرخه و موتورسیکلت  
       
  ظرفیت پیشنهادی طرح : ١٣٠ هزار عدد در سال معادل ٩٥ تن
         
  موارد کاربرد : واسطه انتقال نیرو بین پره و لاستیک چرخ  
       
  عمده مواد اولیه مصرفی : ورق فولادی
       
  اشتغال زایی (نفر) : ٣٣
       
  زمین مورد نیاز (مترمربع) : ٣٠٠٠
         
    اداری ٢٠٠  
         
    تولیدی ٧٢٠  
         
    انبار ٣٦٠  
     
         
    سایر ٧٥  
         
    جمع ١٣٥٥  
       
  میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی (تن) : ٩٨
         
    آب((Lit/h ٤١٠  
         
    برق((KW ٢٨٠  
         
    گاز(/h٣(M ١٩  
         
    ارزی  
         
    ریالی (میلیون ریال) ٨٧٠٠  
     
         
    جمع کل (میلیون ریال) ٨٧٠٠  
         
  استانهای پیشنهادی محل اجرای طرح : یزد، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی،
  زنجان، سمنان و قم

   

   

  مقدمه

   

  در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.

  گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شده به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمایهگذاری لازم، برآورد هزینههای تاسیسات و ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل نمود که مطالعه این دستورالعمل میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسی های فنی این مطالعات راهنمایی نماید.

   

  در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز و مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.

   

  در خصوص گزارش حاضر که مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت میباشد و با توجه به وابستگی کامل تولید این قطعه به تولید انواع دوچرخه و موتورسیکلت پیشنهادات ذیل مطرح میگردد:

   

  مذاکره با شرکتهای تولیدکننده دوچرخه و موتورسیکلت جهت مشارکت در سرمایه گذاری تا بتوان از این طریق حداقل بخشی از بازار تولید این محصول که مربوط به تولید این وسایل میباشد را با این سرمایهگذاری مشترک تضمین نمود.

   

  مذاکره با شرکتهای صاحب نام تولیدکننده رینگ جهت افزایش سبد تولیدات این کارخانجات تا از این طریق امکان حیات و جذب بازار برای واحدهای کوچک و تازه تاسیس بوجود آید.

  در سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت سوخت، مشکلات ترافیکی در اغلب شهرهای کشور و تبلیغات گسترده در خصوص استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی سبب شده است تا استقبال از دوچرخه و موتورسیکلت و بخصوص دوچرخه در سالهای آتی گردد. البته هرچند که تبلیغات در داخل کشور در این زمینه در حد کافی نبوده اما آمارها در سایر کشورها نشان میدهد که تعداد استفادهکنندگان از این دو وسیله رو به افزایش است لذا تولیدکنندگان این وسایل و همراستا با آنها قطعات جانبی آنها می توانند به افزایش تولید و بهرهوری بیشتر در سالهای آتی امیدوار باشند.

   

  خاطر نشان مینماید که با توجه به پیشنهادات مذکور واحدهای تولید این کالا در کشور بایستی انعطاف لازم جهت تولید انواع رینگ وسایل نقلیه را داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب بازار و فروش محصولات خود را افزایش دهند با این حال به دلیل آنکه عنوان این طرح مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت میباشد لذا این مهندسین مشاور در این گزارش به بررسی مطالعات بازار و امکانات مورد نیاز جهت تاسیس واحد تولید این کالا اقدام نموده است. امیداست این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

  معرفی محصولات

   

  با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران طرح حاضر مربوط به تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت می باشد. مشخصات فنی محصول مورد مطالعه در این طرح به شرح جدول ١ ادامه میباشد.

  ‐ نام و کد محصولات (آیسیک ٣)

   

  مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن کد آیسیک رینگ برای این دو وسیله نقلیه به شرح جدول ٢ ادامه ارائه شده است

  شماره تعرفه گمرکی

   

  مطابق طبقه بندی موجود در مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی شماره تعرفه محصولات بشرح جدول ٣ ارائه شده است.

   

  ردیف نام محصول کد
  ١ طوقه (رینگ) دوچرخه #####
  ٢ طوقه چرخ موتورسیکلت #####

   

  شرایط واردات محصول

   

  طبق کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مربوط به سال ١٣٨٦ محدودیت خاصی جهت واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد لذا با پرداخت حقوق گمرکی طبق جدول ٣ امکان واردات وجود دارد.

   

  بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

   

   

  با مراجعه به آخرین فهرست استانداردهای ملی موجود درسایت اینترنتی موسسه استاندارد ملی ایران شماره استانداردهایی به شرح جدول ٤ ادامه در خصوص این محصولات بدست آمد.

   

  ردیف شرح شماره استاندارد سال ویرایش
  ١ موتورسیکلت‐ ویژگیها و روشهای آزمون طوقه ٣٩١٥ ١٣٧٦
  ٢ تایرها و طوقههای موتورسیکلت‐ سری متریک ٦٦٠٤‐٢ ١٣٨١
  ٣ تایرها و طوقههای موتورگازی ٦٦٠٥‐٢ ١٣٨١
  ٤ موتورسیکلت‐ تایرها و طوقهها (تخصیص کد) ٧٠٨١‐٢ ١٣٨٣
  ٥ دوچرخه‐ تایرها و طوقهها‐ کدگذاری و ابعاد ٧٩٨٣‐١ ١٣٨٤
  ٦ دوچرخه‐ رینگ‐ ویژگیها و روشهای آزمون ٣٣١٥ ١٣٧٢
 • فهرست و منابع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت

  فهرست:

  مقدمه ................................................................................................

  ................................................................................................

  مقدمه ................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ١‐ معرفی محصولات ................................................................................................

  ................................................................................................................

  ١‐١‐ نام و کد محصولات (آیسیک ٣) ................................................................

  .............................................................................................................

  ١‐٢‐ شماره تعرفه گمرکی ................................................................

  ................................................................................................................................

  ١‐٣‐ شرایط واردات محصول ................................................................

  ............................................................................................................................

  ١‐٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول ................................

  ....................................................................................................................

  ١‐٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ................................................................................................

  ١‐٥‐١‐ مروری بر قیمتهای داخلی ................................

  ................................................................................................................................

  ١‐٥‐٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی ................................

  ................................................................................................................................

  ١‐٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول ................................

  ...............................................................................................................................

  ١‐٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ................................................................................................

  ١‐٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ................................

  ..............................................................................................................

  ١‐٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ................................................................................................................................

  ١‐١٠‐ معرفی شرایط صادرات محصول ................................

  ................................................................................................................................

  ٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا ................................................................

  ................................................................................................................................

  ٢‐١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی سالهای گذشته ......................................................................................................................

  ٢‐١‐١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری ................................

  ................................................................................................................................

  ٢‐١‐٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور ....................................................................................................................

  ٢‐١‐٣‐ بررسی روند تولید واقعی محصولات طرح در کشور ............................................................................................................................

  ٢‐١‐٤‐ بررسی سطح تکنولوﮊی تولید در واحدهای فعال ................................................................................................................................

  ٢‐١‐٥‐ نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال ...............................................................

  ٢‐١‐٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول .........................................................................

  ٢‐٢‐ بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه ................................

  ...........................................................................................................

  ٢‐٢‐١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور ................................

  ...................................................................................................................

  ٢‐٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال گذشته ................................

  .............................................................................................................

  ٢‐٤‐ جمع بندی عرضه ................................................................

  ................................................................................................................................

  ٢‐٥‐ بررسی روند مصرف طی ٥ سال گذشته ................................

  ............................................................................................................................

  ٢‐٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته ................................

  ...........................................................................................................................

  ٢‐٦‐١‐ برآورد قابلیت صادرات در ٥ سال آینده ................................

  .................................................................................................................

  ٢‐٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات طی سالهای آتی ............................................................................................................................

  ٢‐٧‐١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده ................................

  ....................................................................................................................

  ٢‐٧‐٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار ................................

  .............................................................................................................

  ٣‐ بررسی اجمالی تکنولوﮊی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ................................................................................

  ٣‐١‐ نگاهی به روش تولید ................................................................

  .............................................................................................................................

  ٣‐٢‐ مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان .....................................................................................................................

  ٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوﮊی های مرسوم در تولید محصول

  ................................................................................................

  ..................... ٢٨

  ٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز ...................................................................

  ٢٩

   

  ٥‐١‐ زمین ................................................................................................

  ................................

  ........................................................................................

  ٣٠

  ٥‐٢‐ محوطه سازی ................................................................

  ................................................................

  .........................................................................

  ٣١

  ٥‐٣‐ عملیات ساختمانی ................................................................

  ................................................................

  ................................................................

  ٣١

  ٥‐٤‐ ماشین آلات تولیدی ................................................................

  ................................................................

  .............................................................

  ٣٢

  ٥‐٥‐ تاسیسات عمومی ................................................................

  ................................................................................................

  ................................  ...

  ٣٣

  ٥‐٦‐ وسایل اداری و خدماتی ................................................................

  ................................................................................................

  ........................

  ٣٣

  ٥‐٧‐ ماشین آلات حمل و نقل ................................................................

  ......................................................................................................................

   

  ٣٤

  ٥‐٨‐ هزینه های قبل از بهره برداری ................................................................

  ............................................................................................................

   

  ٣٤

  ٥‐٩‐ هزینه های پیش بینی نشده ................................................................

  ................................................................................................................

   

  ٣٤

  ٥‐١٠‐ برآورد حداقل ظرفیت اسمی اقتصادی طرح ................................

  ..................................................................................................................

   

  ٣٤

  ٥‐١٠‐١‐ لحاظ کردن نقطه سربسر تولید ................................

  ...........................................................................................................................

   

  ٣٥

  ٥‐١٠‐٢‐لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار ................................

  ...................................................................................................................

   

  ٣٥

  ٦‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن ...................................................................................................................................

   

  ٣٧

  ٦‐١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها ..................................................................................................................................

   

  ٣٧

  ٦‐٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه ................................................................

  ..............................................................................................................

   

  ٣٨

  ٦‐٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در      .........................................................................................گذشتهوآینده

  ٣٨

   

  ٧‐پیشنهاد منطقه مناسب جهت اجرای طرح ................................

  ................................................................................................................................

   

  ٣٩

  ٧‐١‐ بازارهای فروش محصولات ................................................................

  ...................................................................................................................

   

  ٣٩

  ٧‐٢‐ بازار تأمین مواد اولیه ................................................................

  .............................................................................................................................

   

  ٣٩

  ٧‐٣‐ احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح ................................

  ..............................................................................................................................

   

  ٣٩

  ٧‐٤‐ استانهای نیازمند به اجرای طرح ................................

  .........................................................................................................................................

   

  ٣٩

  ٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ................................

  ............................................................................................................................

   

  ٤٢

  ٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح ................................

  ................................................................................................................

   

  ٤٣

  ٩‐١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................

  ........................................................................................................................

   

  ٤٣

  ٩‐٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن................................

  ..........................................................................................................................

   

  ٤٣

  ٩‐٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ....................................................................................................................................

   

  ٤٤

  ٩‐٤‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

  .........................................................................................................................................

   

  ٤٤

  ٩‐٥‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ................................

  .............................................................................................................................

   

  ٤٥

  ٩‐٦‐ سایر تجهیزات مورد نیاز ................................................................

  .......................................................................................................................

   

  ٤٥

  ٩‐٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز ................................

  .......................................................................................................................................

   

  ٤٥

  ١٠‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ................................

  ..............................................................................................................................

   

  ٤٦

  ١٠‐١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی ....................................................................................................................

  ٤٦

   

  ١٠‐٢‐ حمایت های مالی ................................................................

  ...............................................................................................................................

   

  ٤٦

  ١١‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث      ...................................................................................واحدهایجدید

  ٤٧

  ١١‐١‐ بررسی بازار ................................................................................................

  ١١‐٢‐ عرضه و تقاضا ................................................................................................

  ....................................................................................................... ٤٧

  ١١‐٣‐ هزینه های سرمایه گذاری ................................................................................................

  ................................................................................. ٤٧

  ١١‐٤‐ ظرفیت اقتصادی ................................................................................................................................

  ................................................................ . ٤٨

  ١١‐٥‐ اشتغال ................................................................................................................................................................

  .................................................. ٤٨

  ١١‐٦‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات ................................................................................................

  ........................................... ٤٨

  ١١‐٧‐ پیشنهاد محل اجرای طرح ................................................................................................................................................................

  ................ ٤٨

  ١٢‐ منابع و ماخذ ..................................................................................................................................................................................................................

  ٤٩

   

  منبع:

    کتاب صادرات و واردات ایران، سال ١٣٨٢‐ ١٣٨٦.

   

  ٢)  سایت اینترنتی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .(www.isiri.org)

   

  ٣)  لوح فشرده واحدهای فعال و در مرحله اجرای وزارت صنایع و معادن منتهی به تاریخ ١/٣/١٣٨٧.

   

  ٤)  کتاب دایرکتوری مقدم سال ١٣٨٦.

   

  ٥)  سایتهای اینترنتی www.istgah.com و. www.ketabemarja.com

   

  ٦)  سایت سازمان شهرکهای صنعتی استانها.

   

  ٧)  سایتهای

   

  www.Twenga.co.uk/offer

   

  www.shimano.com www .mtbreview .com www.jensonusa.com www.bikepro.com

   

  ٨) سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ٩) سایت شرکتهای رینگ سازی مشهد،جوگی، حدید روان و دوچرخه سازی محمدی

طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت, طرح کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت, طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت, پروژه کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت, Business plan با موضوع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول