طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور

تعداد صفحات: 44 فرمت فایل: word کد فایل: 4047
سال: قبل از 1390 مقطع: صنایع دسته بندی: صنایع شیمیایی و پتروشیمی
قیمت قدیم:۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور

  خلاصه طرح 

  نام محصول       کاتالیست کانورتور
        (فرآیند (Covering
         
  ظرفیت پیشنهادی طرح       ٢٠٠٠٠٠ عدد در سال
           
  موارد کاربرد       تبدیل گازهای خطرناک خروجی از
        اگزوز خودرو به گازهای بی اثر
         
  مواد اولیه مصرفی عمده       استیل ضد زنگ، نمد
           
  کمبود محصول (سال ١٣٩٠)       ١٠ میلیون عدد
           
  اشتغال زایی (نفر)       ٢٩
           
  زمین مورد نیاز (٢(m       ٢٠٠٠
         
    اداری (٢(m   ٤٠٠
  زیربنا تولیدی (٢(m   ٤٠٠
    انبار (٢(m   ٢٠٠
  میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی   استیل ضد زنگ : ٤٢٠ تن در سال
    نمد : ٦٣٠٠٠٠ مترمربع در سال
         
    آب (٣(m   ٥٠٠٠
  میزان مصرف سالانه یوتیلیتی برق (kw)   ٣٧٢
    گاز (٣(m   ٢٠٠٠
    ارزی (یورو)   -
  سرمایه گذاری ثابت طرح ریالی (میلیون ریال)   ٩٠٧٤
    مجموع (میلیون ریال)   ٩٠٧٤
  محل پیشنهادی اجرای طرح       استان لرستان

   

   

  ١- نام و کد محصول

  قبل از پرداختن به بررسی محصول مورد نظر طرح، مقدمه ای در خصوص آلودگی هوای محیط و آلاینده ها آورده می شود.

   

  آلایندهها بر حسب ترکیب شیمیایی شان، به دو گروه آلی و معدنی تقسیم میشوند. ترکیبات آلی حاوی کربن و هیدروﮊن هستند. برخی از ذرات آلی که بیش از سایر ذرات آلی در اتمسفر یافت میشوند، عبارتند از: فنلها، اسیدهای آلی و الکلها. معروفترین ذرات معدنی موجود در اتمسفر عبارتند از نیتراتها، سولفاتها و فلزاتی مانند آهن، سرب، روی و وانادیم.

  منابع آلایندهها

   

  هوا دارای آلایندههای طبیعی نظیر هاگهای قارچها، تخم گیاهان، ذرات معلق نمک و دود و ذرات غبار حاصل از آتش جنگلها و فوران آتشفشانهاست. همچنین هوا حاوی گاز منوکسید کربن تولید شده به شکل طبیعی (CO) حاصل از تجزیه متان (٤(CH و هیدروکربنها به شکل ترپنهای ناشی از درختان کاج،

   

  سولفید هیدروﮊن S)٢(H و متان (٤(CH حاصل از تجزیه بیهوازی مواد آلی میباشد. منابع آلایندهها را بطور کلی میتوان در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرد:

   

  ١.  وسائط نقلیه موتوری، وسائط نقلیه هوایی، ترنها، کشتیها و هر نوع استفاده و یا تبخیر بنزین.

  ٢.  تجهیزات تامین انرﮊی و حرارت لازم برای مقاصد مسکونی، تجاری و صنعتی،

   

  ٣. آلاینده های صنعتی شامل صنایع شیمیایی، متالوﮊی، تولید کاغذ و پالایشگاههای تصفیه نفت، ٤. مواد زائد ناشی از مصارف خانگی و تجاری، زایدات زغال سنگ و خاکستر باقیمانده از سوزاندن بقایای کشاورزی.

   

  از مهمترین گازهای آلاینده محیط زیست که عمدتاﹰ از طریق خودروها به محیط ساطع می گردند عبارتند از:

   

  الف ) منوکسید کربن

   

  گاز منوکسید کربن ، بیرنگ ، بیمزه و بیبو است و در شرایط عادی از لحاظ شیمیایی بیاثر و طول عمر متوسط آن در اتمسفر حدود ٥,٢ ماه است. در حال حاضر مقدار منو اکسید کربن در اتمسفر بر روی اموال انسانی ، گیاهان و اشیا بیاثر یا کماثر است. در غلظتهای زیاد منو کسید کربن، به علت تمایل زیاد به جذب هموگلوبین میتواند در متابولیسم تنفسی انسان بطور جدی اختلال ایجاد نماید.

   

  غلظت منوکسید کربن در نواحی متراکم شهری که ترافیک سنگین و حرکت خودروها کند است، به میزان قابل توجهی افزایش مییابد. طبق گزارشات در اثر اکسیداسیون گاز متان حاصل از مرگ گیاهان سالانه ٢,١٣ میلیون تن CO وارد طبیعت میشود. منبع دیگر تولید این ماده ، متابولیسم انسانی است بازدم شخصی که در حال استراحت است بطور تقریبی حاوی CO است.

   

  ب) اکسیدهای گوگرد

   

  این اکسیدها شامل ٦ ترکیب مختلف گازی هستند: منوکسید سولفور (SO) ، دیاکسید سولفور

   

  (٢(SO، تریاکسید سولفور (٣(SO تترا اکسید سولفور (٤(SO ، هگزا اکسید سولفور (٦(SO و هپتو اکسید سولفور (٧O٢. (S

  در مطالعه آلودگی هوا، دیاکسید سولفور و تریاکسید سولفور حائز بیشترین اهمیتمی باشند. با توجه به پایداری نسبی ٢SO در اتمسفر این گاز میتواند به عنوان یک عامل اکسید کننده و یا احیا کننده وارد عمل شود.

   

  ٢SO که با سایر اجزای موجود در اتمسفر به شکل فتوشیمیایی یا کاتالیستی وارد واکنش می شود، میتواند قطرات اسید سولفوریک (٤SO٢(H و نمکهای اسید سولفوریک را تولید کند.

   

  ٢SO با آب وارد واکنش شده، تولید اسید سولفورو می نماید. این اسید ضعیف با بیش از ٨٠ %

   

  ٢SO آزاد شده در اتمسفر ناشی از فعالیتهای انسانی به سوزاندن سوختهای جامد و فسیلی مربوط می شود.

   

  ج) اکسیدهای نیتروﮊن

   

  این اکسیدها شامل منوکسیدنیتروﮊن (NO)، دیاکسیدنیتروﮊن (٢(NO، نیترواکسید(O٢(N ،

   

  نیتروﮊن تترا اکسید (٤O٢(N و نیتروﮊن پنتواکسید (٥O٢(N هستند.

   

  دو گاز مهمی که در آلودگی هوا مهماند عبارتند از: اکسید نیتریک (NO) و دیاکسید نیتروﮊن، دیاکسید نیتروﮊن که از هوا سنگینتر و در آب محلول است، در آب تشکیل اسید نیتریک و یا اسید نیترو و یا اکسید نیتریک (NO) میدهد. اسید نیتریک و اسید نیترو در اثر بارندگی به سطح زمین سقوط کرده یا با آمونیاک موجود در اتمسفر (٣(NH ترکیب شده و آمونیم نیترات (٣NO٤(NH بوجود میآورد.

   

  ٢NO که در دامنه تشعشع فوقبنفش، جاذب خوب انرﮊی به شمار می رود، در تولید آلایندههای ثانوی هوا از قبیل ازن ٣O نقش مهمی دارد مقدار NO آزاد شده در اتمسفر به مراتب بیش از مقدار ٢NO

  آزاد شده است. NO در فرآیندهای احتراقی با دمای بالا و در اثر ترکیب نیتروﮊن و اکسیژن بوجود می آید.

   

  برخی از اکسیدهای نیتروﮊن به صورت طبیعی و برخی به صورت انسانی ایجاد میشوند. در اثر آتشسوزی جنگل مقدار اندکی ٢NO ایجاد میشود. تجزیه باکتریایی مواد آلی نیز سبب آزاد شدن ٢NO در اتمسفر می شود. در واقع منابع تولید کننده ٢NO بطور طبیعی تقریباﹰ ١٠ برابر منابع انسانی که در نواحی شهری دارای تراکم و غلظت هستند می باشد. بخش عمده ٢NO تولید شده از منابع انسانی مربوط به احتراق سوخت در منابع ساکن و حرکت وسائط نقلیه میباشد.

 • فهرست و منابع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور

  فهرست:

  ١- معرفی محصول

   

   

  ١-١- نام و کد محصول

   

   

  ١-٢- شماره تعرفه گمرکی

   

   

  ١-٣- شرایط واردات

   

   

  ١-٤- بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی

   

   

  ١-٥- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

   

   

  ١-٦- موارد مصرف و کاربرد

   

   

  ١-٧- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

   

   

  ١-٨- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

   

   

  ١-٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

   

   

  ١-١٠-شرایط صادرات

   

  ٢-وضعیت عرضه وتقاضا

   

   

  ٢-١- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و

   

  تعداد آنها و سطح تکنولوﮊی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری

   

  کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید

   

   

  محصول

   

   

  ٢-٢- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا ( از نظر تعداد، ظرفیت،

   

  محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوﮊی آنها و سرمایه گذاری انجام شده اعم از

   

  ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)

   

   

  ٢-٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا)

   

   

  ٢-٤- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

   

   

  ٢-٥- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه آن

   

  (چقدر به کجا صادر شده است)٢٥

   

  ٢-٦- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

   

  ٣- بررسی اجمالی تکنولوﮊی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با

  دیگر کشورها.

   

   

  ٤- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوﮊیهای مرسوم (به صورت اجمالی)در فرآیند تولید محصول

  ٥- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و شرایط عملکرد واحد و بر آورد حجم سرمایه

  گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی(با استفاده از اطلاعات واحد های موجود، در دست اجرا،

  وUNIDO  و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده تکنولوﮊی و

  تجهیزات و...)

   

  ٦- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت

  ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و

  آینده

   

  ٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

   

  ٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

   

  ٩- بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی

  (راه-

  راه آهن- فرودگاه- بندر...) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

  ١٠- وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

   

  ٤١- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید

   

  منابع و مراجع

   

  منبع:

  - مرکز اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن- نرم افزار محصولات و واحدهای تولیدی ٢٩٩WIMS

   

  ٢- گمرک جمهوری اسلامی ایران- معاونت طرح و برنامه-دفتر آمار و خدمات ماشینی-آمار صادرات و واردات کشور

   

  ٣- مقررات صادرات و واردات –قوانین و مقررات- ایران – وزارت بازرگانی- ناشر : شرکت چاﭖ و نشر بازرگانی

  ٤.aspx -٤٨.mihanblog.com/post-٨٢http://chem-eng

   

  ٥- استانداردهای ملی ایران- اداره استاندارد ایران، وزارت بازرگانی

   

  ٦http://www.thepartsbin.com/sitemap/toyota~catalytic_converter~parts.html -

   

  ٧http://www.art-of-music.net/npview -١٣٠٦١١٤

   

  ٨-  شرکت ساپکو : امور مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک

   

  ٩٧٨ /News.aspx?NID=٣http://www.sanatekhodro.com/Template -٩

   

  ١٠-اطلاعات دریافتی از شرکت خودرو محرکه زنجان و وارش گستر سمنان

   

  -http://www.iransteel.net/١١

   

  ١٢-روزنامه اعتماد ملی ( شماره ٩٧ تاریخ  ١٠/٣/٨٥)

طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور, طرح کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور, طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور, پروژه کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور, Business plan با موضوع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید کاتالیست کانورتور
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت