دانلود پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی و طرح کسب و کار صنایع بازیافت

به بخش دانلود پروژه کارآفرینی صنایع بازیافت، دانلود طرح توجیهی صنایع بازیافت و طرح کسب و کار صنایع بازیافت خوش آمدید. در این بخش از سایت کارآفرینی می توانید جهت مشاهده ی و دریافت انواع نمونه طرح کسب و کار صنایع بازیافت و همچنین طرح کارآفرینی صنایع بازیافت استفاده نمائید.

در صورتی که نیاز به یک طرح توجیهی صنایع بازیافت برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و یا یک طرح کسب و کار دانشجویی در حوزه صنایع بازیافت برای ارائه در دانشگاه و یا طرح توجیه فنی اقتصادی مالی صنایع بازیافت جهت گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق هایی مانند صندوق مهر امام رضا دارید می توانید با دانلود هر یک از طرح های کارآفرینی صنایع بازیافت و پروژه های کسب و کار صنایع بازیافت مورد نظر خود اقدام نمائید.

همچنین می توانید از این طرح های توجیهی صنایع بازیافت و پروژه های کارآفرینی صنایع بازیافت برای ارائه طرح توجیه مالی اقتصادی فنی صنایع بازیافت به منظور گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون و همچنین ارائه طرح صنایع بازیافت به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده و ایجاد کسب و کار صنایع بازیافت مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی استفاده نمائید.

تعداد صفحه: ۴۵ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است) مقدمه : پلاستیک به دسته ای از مواد مصنوعی و یا نیمه مصنوعی گویند که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون بدست میآیند. پلاستیک ها دسته ای از بسپارهای افزایشی یا تراکمی هستند. پلاستیکها را میتوان به شکل های مختلف درآورد. عمدتاً پلاستیکها برای عرضه به بازار به مواد کمکی متعددی از قبیل مواد ضد بلوک، آنتیاکسیدانها، عوامل ضدشکاف مانند پلیبوتادینها، ...

تعداد صفحه: ۸۹ دسته بندی: صنایع بازیافت

حلاصه طرح ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ از زﺑﺎﻟﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح 10000 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰی، ﻓﺎرس، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻗﺰوﯾﻦ و ﮔﯿﻼن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻼح ﺧﺎک، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﻠﯽ 137 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺗﯽ 236 ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺼﺮف آﺗﯽ 507 ﻫﺰار ...

تعداد صفحه: ۷۳ دسته بندی: صنایع بازیافت

بازیافت بایک شعار اساسی آغاز می شود مبنی بر اینکه » اجازه ندهید زباله هایتان به مواد زائد تبدیل شود « برای تحقق این امر چه باید کرد وچگونه می توانیم حجم زباله را کاهش داد ؟ یکی از مهمترین ارکان مدیریت محیط زیست ، مواد زائد جامد است که عدم توجه به آن باعث به وجود آمدن زیان های اقتصادی ، از بین رفتن منابع وآلودگی محیط زیست می شود . براساس آمارهای موجود روزانه حدود ۵/٣میلیون تن ...

تعداد صفحه: ۵۸ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح نام محصول فیلم و کیسه پلاستیکی (CPP) ظرفیت پیشنهادی طرح ٥٢٤٠ تن در سال موارد کاربرد بسته بندی مواد غذایی مواد اولیه مصرفی عمده پلی پروپیلن کمبود محصول (سال ١٣٩٠) ٧٠٠٠ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ٣١ زمین مورد نیاز (٢(m ٥٠٠٠ اداری (٢(m ٤٥٥ زیربنا تولیدی (٢(m ٦٠٠ انبار (٢(m ٣٧٠ میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی ٥٥٠٠ تن در سال (PVC) آب (٣(m ٨١٠٠ میزان مصرف سالانه یوتیلیتی ...

تعداد صفحه: ۵۶ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح نام محصول آبکاری قطعات پلاستیکی ظرفیت پیشنهادی طرح ٩٥٠٠٠ متر مربع آبکاری در سال موارد کاربرد صنایع لوازم خانگی، صنایع مخابرات در ساخت تلفن، کابلهای انتقال نیرو، صنعت ساختمان، صنعت کامپیوتر در ساخت مدار چاپی مواد اولیه مصرفی عمده آند نیکل، آند مس فسفره، سولفات نیکل، سولفات مس، اسید سولفوریک، کلرید پالادیوم، اسید کربنیک کمبود محصول (سال ١٣٩٠) کمبود نداریم اشتغال زایی ...

تعداد صفحه: ۵۰ دسته بندی: صنایع بازیافت

مقدمه پلاستیک ترکیبی است که از موادی چون نفت و گاز که در کشور پهناورمان ایران به وفور یافت می شود بدست می آید.از اینرو تولید پلاستیک و محصولات پلاستیکی می تواند به عنوان یک صنعت پیشرو در اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشد. محصولی که در اینجا به بررسی آن می پردازیم کارتن پلاستیکی می باشد. کارتن عبارت است از یک حجم توخالی که به منظور جابجایی و حمل کالا از محل تولید به محل عرضه ...

تعداد صفحه: ۵۴ دسته بندی: صنایع بازیافت

مقدمه مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیک می باشد. این مطالعات در ...

تعداد صفحه: ۴۹ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح نام محصول تولید ذغال از ضایعات چوب ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 300 تن در سال موارد کاربرد قلیان , کباب پزی و یا بخاری های ذغالی مواد اولیه مصرفی عمده شاخه انواع درختان کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 145 تن در سال اشتغال زایی (نفر) 21 زمین مورد نیاز (مترمربع) 5500 اداری (مترمربع) 100 زیربنا تولیدی (مترمربع) 400 انبار (مترمربع) 1240 تاسیسات و سایر (مترمربع) ...

تعداد صفحه: ۷۰ دسته بندی: صنایع بازیافت

مقدمه اهمیت کاغذ و فرآورده های کاغذی در زندگی نوین بر همگان آشکار شده است. هیچ فرآورده صنعتی دیگری نقشی این چنین برجسته در زندگی انسان ندارد. کاغذ وسیله ای برای ثبت, ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است, عملاً همه مطالب را روی کاغذ می نویسیم و چاپ می کنیم, مقدار زیادی کاغذ در صنایع بسته بندی و کارهای ساختمانی به کار می بریم. موارد کاربرد و استفاده از کاغذ و فرآورده های کاغذی بی ...

تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: صنایع بازیافت

موضوع طرح : بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات : ظروف پلی اتیلنی تعداد شاغلین : 86 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری کل طرح : سرمایه گذاری ثابت : سرمایه در گردش : در آمد سالیانه: سود ویژه : 27800 16000 9800 72000 6617 دوره بازگشت سرمایه : 30 ماه نرخ باز دهی سرمایه : %41 مقدمه : هدف از اجرای این طرح احداث یک واحد بازیافت و تولید ظروف پت در کشور ...

تعداد صفحه: ۵۴ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است ) مقدمه مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید چوب مصنوعی می ...

تعداد صفحه: ۵۴ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح (جداول در فایل اصلی موجود است ) مقدمه مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید کارتن بسته ...

تعداد صفحه: ۵۴ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح نام محصول بازیافت ظروف پلاستیکی ظرفیت پیشنهادی طرح 1000 تن مواد اولیه انواع ضایعات پلاستیک و رنگدانه(مستربچ) اشتغال زایی 24 نفر زمین مورد نیاز 1500متر مربع اداری 100 متر مربع سالن تولید 500 متر مربع انبار مواد اولیه 100 متر مربع انبار محصول 100 متر مربع زیر بنا آشپزخانه 25 متر مربع رخت کن و نماز خانه 50مترمربع سرویس ها 100 متر مربع ساختمان نگهبانی 100 متر مربع سرمایه ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع بازیافت

مقدمه سال 1370 این کارخانه تاسیس شد برای این تاسیس این کارخانه و برای درست کردن سند به دفتر اسناد رسمی استان مراجعه کردیم و بعد از ثبت سند در دفتر رسمی بعد برای جواز تاسیس از معادن عمران و صنایع اداره کار رفتیم و شاهدانی برای قطعیت بودن زمین و صاحب اصلی زمین شهادت بدهند بعد از 6 ماه جواز تاسیس ثبت گردید و با ضرب انگشت مالک و شاهدان مسئله کارخانه حل شد و بعد از نام گذاری کارخانه ...

تعداد صفحه: ۱۳ دسته بندی: صنایع بازیافت

ظروف یکبار مصرف 1- تاریخچه شرکت واحد تولید ظروف یکبار مصرف و بسته بندی که بر اساس مجوز شماره 1855/9 الف مورخ 16/8/77 به منظور بهره برداری واحد تولید و بسته بندی کره و هم چنین شماره بهره برداری 1422/9 بتاریخ 8/5/79 تاسیس و از تاریخ 21/7/79 شروع به تولید نموده است. واحد تولید فوق زیر مجموعه ای از شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه خراسان می باشد که تحت نظارت شرکت ...

تعداد صفحه: ۳۹ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح : در این طرح به بررسی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد ...

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: صنایع بازیافت

خلاصه طرح : در این طرح به بررسی بازیابی ضایعات پلاستیک پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری ...

تعداد صفحه: ۳۶ دسته بندی: صنایع بازیافت

فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : اولین قدم در مورد صنعت پلاستیک ، توسط فردی به نام وایسا هیکات انجام گرفت که تلاش می‌کرد ماده‌ای بجای عاج فیل تهیه کند. چون عاج فیل بعنوان ماده‌ای سخت ، گرانقیمت و همینطور کمیاب کاربردهای فراوانی داشت. وی توانست نیترات سلولز را (که به غلط نیتروسلولز گفته می‌شود) از سلولز تهیه کند. پس نیترات سلولز اولین پلاستیک با منشا طبیعی است. یک ویژگی مهم مواد ...

تعداد صفحه: ۴۷ دسته بندی: صنایع بازیافت

فصل اول کلیات 1- 1 مقدمه : فلزات کهنه و قابل بازیافت به دو دسته ی بزرگ تقسیم می شوند . ۱- فلزات باترکیب آهن (آهنی) ۲-فلزات بدون ترکیب آهن گروه اول : این گروه شامل فلزاتی می شوند که در ترکیب اصلی آن ها ، آهن به کار رفته باشد . این گروه در جاهایی مانند : بدنه ماشین های کهنه ، ابزار های خانگی ، فلزاتی که در ساختار و اسکلت ساختمان به کار می روند ، ریل های راه آهن و . . . به کار می ...

تعداد صفحه: ۳۹ دسته بندی: صنایع بازیافت

- 1 مقدمه : پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده‌ترین و ارزانترین پلیمرها است. پلی اتیلن جامدی مومی و غیر فعال است. این ماده از پلیمریزاسیون اتیلن بدست می‌آید و بطور خلاصه بصورت PE نشان داده می‌شود. مولکول اتیلن( )دارای یک بند دو گانه C=C است. در فرایند پلیمریزاسیون بند دو گانه هر یک از مونومرها شکسته شده و بجای آن پیوند ساده‌ای بین اتم‌های کربن مونومرها ایجاد می‌شود و محصول ایجاد ...

تعداد صفحه: ۵۰ دسته بندی: صنایع بازیافت

- 1 مقدمه : توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی‌های محیط ازجمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می‌دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی اقتصادی جایگاه ویژه ای را در علوم و فنون جدید به خود اختصاص داده است. بدین لحاظ در این ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت