طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل

صنایع
قبل از 1390
43
word
586 KB
4493
قیمت قدیم:۷,۳۰۰ تومان
قیمت: ۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل

  خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح

   

  نام محصول : قلاب جرثقیل        
             
  ظرفیت پیشنهادی طرح : ٢٨ هزار عدد در سال معادل ١٤٢ تن        
             
  موارد کاربرد : نصب بر روی جرثقیل و وینچ        
             
  عمده مواد اولیه مصرفی : میلگرد فولادی        
             
  اشتغال زایی (نفر) : ٢١        
             
  زمین مورد نیاز (مترمربع) : ٢٠٠٠        
             
             
  از بررسی بازار چنین بر می آید که بازار کشور با کمبود شدید عرضه مواجه خواهد بود. لازم به ذکر است که در برآورد تقاضای این محصول تنها رشد بخش صنعت و معدن که مصرفکننده اصلی جرثقیلها و تجهیزات جانبی آن میباشند لحاظ گردید لذا به دلیل کاربرد این کالا در سایر بخشهای عمرانی و ساختمانی میتوان برآورد کرد که نیاز به این کالا بیش از مقدار پیش بینی شده خواهد بود. از دیگر عوامل موثر میتوان عدم وجود واحدهای تولید جرثقیل در کشور را عنوان کرد که با پیشرفت تکنولوﮊی تولید آن در کشور میتوان نیازهای بازار داخل را از طریق تولیدات داخلی تامین کرد و در این امر به خودکفایی رسید.          
             
    اداری   ١٥٠  
           
  مساحت ساختمانها تولیدی   ٥٤٠  
  (متر مربع) : سایر   ٧٥  
       
           
    جمع   ٧٩٥  
         
  میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی (تن) : ١٤٢  
         
    آب((LIT/H ٢٦٢  
  میزان مصرف انرﮊی :          
  برق KW) ) ١٧٦  
       
         
    گاز(/H٣(M ٢٣.٤  
           
  سرمایهگذاری ثابت ارزی    
           
  ریالی (میلیون ریال) ٨٨٠٠  
  طرح :  
           
    جمع کل (میلیون ریال) ٨٨٠٠  
         
  استانهای پیشنهادی محل اجرای طرح با لحاظ نمودن زنجان، قزوین، سمنان و مرکزی  

   

  مقدمه

   

  در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.

  گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شده به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمایهگذاری لازم، برآورد هزینههای تاسیسات و ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل نمود که مطالعه این دستورالعمل میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسیهای فنی این مطالعات راهنمایی نماید.

   

  در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز و مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.

   

  خاطر نشان مینماید واحدهای تولید این کالا در کشور بایستی انعطاف لازم جهت تولید انواع قلاب جرثقیل مورد نیاز در صنایع مختلف را داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب بازار و فروش محصولات خود را افزایش دهند

  معرفی محصول

   

  با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران طرح حاضر مربوط به تولید قلاب جرثقیل می باشد که مشخصات فنی محصول مورد مطالعه در این طرح به شرح جدول ١ ادامه میباشد

   

  محصولات مشخصات فنی
  قلاب جرثقیل با بار مجاز٢٥٠، ٥٠٠، ١٠٠٠، ٢٠٠٠ کیلوگرمی

   

   

  ‐١‐ نام و کد محصولات (آیسیک ٣)

   

  محصول مورد مطالعه طرح حاضر قلابهای جرثقیل می باشد. ماده اولیه اصلی آن فولاد ٤٥ck می باشد که تحت عملیاتهای لقمه بری، فورج، دوره بری، پرداخت کاری، سوراخ کاری قرار میگیرد. قلاب جرثقیل خود به تنهایی کد آیسیک جداگانهای نداشته و لذا جهت مطالعات بازار از کد آیسیک وینچ جرثقیل استفاده شده است. وینچ جرثقیل شامل قرقره، کابل بسته شده بر روی آن به همراه قلاب جرثقیل و یک گیربکس میباشد. 

 • فهرست و منابع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل

  فهرست:

  مقدمه ................................................................................................

  ................................................................................................

  ١‐١‐ نام و کد محصولات (آیسیک ٣) ................................

  ................................................................................................................................

  ١‐٢‐ شماره تعرفه گمرکی ................................................................

  ................................................................................................................................

  ١‐٣‐ شرایط واردات محصول ................................................................

  ............................................................................................................................

  ١‐٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول ................................

  ....................................................................................................................

  ١‐٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول .................................................................................................

  ١‐٥‐١‐ مروری بر قیمتهای داخلی ................................

  .....................................................................................................................................

  ١‐٥‐٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی ................................

  ..................................................................................................................................

  ١‐٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول................................

  ................................................................................................................................

  ١‐٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ....................................................................................................

  ١‐٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ................................

  ..............................................................................................................

  ١‐٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ...................................................................................................................................

  ١‐١٠‐ معرفی شرایط صادرات محصول ................................

  .......................................................................................................................................

  ٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا ................................................................

  ....................................................................................................................................

  ٢‐١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی سالهای گذشته ......................................................................................................................

  ٢‐١‐١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری ................................

  ................................................................................................................................

  ٢‐١‐٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور ....................................................................................................................

  ٢‐١‐٣‐ بررسی روند تولید واقعی محصولات طرح در کشور ............................................................................................................................

  ٢‐١‐٤‐ بررسی سطح تکنولوﮊی تولید در واحدهای فعال ................................................................................................................................

  ٢‐١‐٥‐ نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال ...............................................................

  ٢‐١-٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول .........................................................................

  ٢‐٢‐ بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه ................................

  ...........................................................................................................

  ٢‐٢‐١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور ................................

  ...................................................................................................................

  ٢‐٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال کذشته ................................

  .............................................................................................................

  ٢‐٤‐ جمع بندی عرضه ................................................................

  ..................................................................................................................................

  ٢‐٥‐ بررسی روند مصرف طی ٥ سال گذشته ................................

  ............................................................................................................................

  ٢‐٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته ................................

  ...........................................................................................................................

  ٢‐٦‐١‐ برآورد قابلیت صادرات در ٥ سال آینده ................................

  .................................................................................................................

  ٢‐٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات طی ٥ سال آینده ..........................................................................................................................

  ٢‐٧‐١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده ................................

  ....................................................................................................................

  ٢‐٧‐٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار ................................

  .............................................................................................................

  ٣‐ بررسی اجمالی تکنولوﮊی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ................................................................................

  ٣‐١‐ نگاهی به روش تولید ................................................................

  .............................................................................................................................

  ٣‐٢‐ مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان .....................................................................................................................

  ٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوﮊی های مرسوم در تولید محصول .....................................................................................................................

  ٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز ...................................................................

  ٥‐١‐ زمین ................................................................................................

  ................................................................

  ........................................................ ٢٥

  ٥‐٢‐ محوطه سازی ................................................................

  ................................................................

  ......................................................................... ٢٥

  ٥‐٣‐ عملیات ساختمانی ................................................................

  ................................................................

  ................................................................. ٢٦

  ٥‐٤‐ ماشین آلات تولیدی................................................................

  ................................................................

  .............................................................. ٢٦

  ٥‐٥‐ تاسیسات عمومی ................................................................

  ................................................................

  ................................................................... ٢٧

  ٥‐٦‐ وسایل اداری و خدماتی ................................................................

  ................................................................

  ......................................................... ٢٧

  ٥‐٧‐ ماشین آلات حمل و نقل ................................................................

  ................................................................

  ...................................................... ٢٨

  ٥‐٨‐ هزینه های قبل از بهره برداری ................................................................

  ................................

  ............................................................................ ٢٨

  ٥‐٩‐ هزینه های پیش بینی نشده ................................................................

  ................................................................

  ................................................ ٢٨

  ٥‐١٠‐ برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح ................................

  ................................................................

  .............................................................. ٢٨

  ٥‐١٠‐١‐ لحاظ کردن نقطه سربسر تولید ................................

  ................................................................

  ........................................................... ٢٩

  ٥‐١٠‐٢‐لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار ................................

  ................................................................

  ................................................... ٢٩

  ٦‐ برآورد مواد اولیه عمده سالیانه و محل تامین آن ................................

  ................................................................

  ..................................................... ٣١

  ٦‐١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها ................................................................

  .................................................................. ٣١

  ٦‐٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه ................................................................

  ................................................................

  .............................................. ٣٢

  ٦‐٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده ................................

  ......................................................... ٣٢

  ٧‐پیشنهاد منطقه مناسب جهت اجرای طرح ................................

  ................................................................

  ................................................................ ٣٣

  ٧‐١‐ بازارهای فروش محصولات ................................................................

  ................................................................

  ................................................... ٣٣

  ٧‐٢‐ بازار تأمین مواد اولیه ................................................................

  ................................................................

  ............................................................. ٣٣

  ٧‐٣‐ استانهای نیازمند به اجرای طرح ................................

  ................................................................

  ......................................................................... ٣٣

  ٧‐٤‐ احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح ................................

  ................................................................

  ............................................................... ٣٥

  ٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ................................

  ................................................................

  ............................................................ ٣٦

  ٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح ................................

  ................................................................

  ................................................ ٣٧

  ٩‐١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................

  ................................................................

  ......................................................... ٣٧

  ٩‐٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................

  ................................................................

  .......................................................... ٣٧

  ٩‐٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................................................

  .................................................................... ٣٨

  ٩‐٤‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................................................

  ......................................................................... ٣٨

  ٩‐٥‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی................................

  ................................................................

  .............................................................. ٣٩

  ٩‐٦‐ سایر تجهیزات مورد نیاز................................................................

  ................................................................

  ........................................................ ٣٩

  ٩‐٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز ................................

  ................................................................

  ....................................................................... ٣٩

  ١٠‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ................................

  ................................................................

  .............................................................. ٤٠

  ١٠‐١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی ................................................................

  .................................................... ٤٠

  ١٠‐٢‐ حمایت های مالی ................................................................

  ................................................................

  ................................................................ ٤٠

  ١١‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید ................................

  ................................................... ٤١

  ١١‐١‐ بررسی بازار ................................................................

  ................................................................

  .......................................................................... ٤١

  ١١‐٢‐ عرضه و تقاضا ................................................................

  ................................................................

  ....................................................................... ٤١

  ١١‐٣‐ هزینه های سرمایه گذاری ................................................................

  ................................................................

  ................................................. ٤١

  ١١‐٤‐ ظرفیت اقتصادی ................................................................................................

  ١١‐٤‐ اشتغال ................................................................................................................................

  ١١‐٥‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات ................................................................

  ١١‐٦‐ پیشنهاد محل اجرای طرح................................................................................................................................

  ١٢‐ منابع و ماخذ ................................................................................................................................................................................................

   

  منبع:

  )  کتاب صادرات و واردات ایران، سال ١٣٨٢‐ ١٣٨٦.

   

  ٢)  سایت اینترنتی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .(www.isiri.org)

   

  ٣)  لوح فشرده واحدهای فعال و در مرحله اجرای وزارت صنایع و معادن منتهی به تاریخ ١/٣/١٣٨٧.

   

  ٤)  کتاب دایرکتوری مقدم سال ١٣٨٦.

   

  ٥)  سایتهای اینترنتی www.istgah.com وwww.ketabemarja.com

   

  ٦)  سایت سازمان شهرکهای صنعتی استانها.

   

  ٨) سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ٩) استعلام از شرکتهای واردکننده جرثقیل و قطعات آن مانند شرکت آرین و شرکت فیروزا.

طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل, طرح کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل, طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل, پروژه کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل, Business plan با موضوع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قلاب جرثقیل

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول