طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ

صنایع
قبل از 1390
75
word
1 MB
4042
قیمت قدیم:۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ

  خلاصه طرح 

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  مقدمه

  مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.

   

  گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ

   

  (آهنگری) میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت

   

  ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

   

  1 معرفی محصول

   

  -1-1 نام و کد محصولات (آیسیک (3

   

  محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید انواع قطعات صنعتی به روش آهنگری1 میباشد.

  این محصولات به عنوان قطعات صنعتی محسوب میگردند که در ساخت و تولید انواع خودرو، ماشینآلات کشاورزی و صنعتی، تجهیزات صنعتی و موارد مشابه کاربرد دارند. از اینرو ماهیت

  طرح حاضر را میتوانیم قطعهسازی عنوان نماییم.

  ذیلاً نمونهای از این قطعات نشان داده شده است

  مشخصه اصلی قطعات تولید شده به وسیله آهنگری یا فورج، استحکام و سفتی بالای آنها میباشد. به طوری که این قطعات به واسطه ساختمان کریستالی بهبود یافته خود، از مقاومت بسیار بالایی در مقابل سایش و تغییر شکل مکانیکی برخوردار هستند و همین خواص مکانیکی سبب کاربرد آنها در محلهایی از ماشینآلات و تجهیزات شده است که تحت بارهای مکانیکی

  بالایی قرار دارند و قطعات تولید شده از روشهای دیگر تولید مانند ماشینکاری و ریختهگری قابلیت کاربرد در این محلها را ندارند. علت مقاومت بالای قطعات تولید شده از روش فورج، به ماهیت روش تولید آن باز میگردد که در آن قطعه خام در کورهها گرم شده و سپس به وسیله فشار پرس فشرده میشود. این عمل سبب میگردد که ساختمان متالوژیکی مواد مورد استفاده قطعه بهبود یافته و به صورت بلورهای کوچک و منظم آرایش پیدا نماید که این امر سبب افزایش خواص مکانیکی قطعه نیز می گردد .

   

  کد ISIC محصول

   

  قطعات تولید شده به روش آهنگری (فورج) مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن دارای کد آیسیک 28911111 میباشد.

   

  -1-2 شماره تعرفه گمرکی وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاستگذاری صادرات و واردات از کشور و همچنین

   

  تعیین کننده قانونی مقررات آن، هیچگونه شماره تعرفه مستقلی برای قطعات مورد مطالعه ارائه نکرده است. این وزارتخانه کلیه قطعات منفصله خودرو را صرف نظر از نوع و نام آنها در یک مجموعه کلی طبقهبندی نموده و شماره تعرفه و حقوق ورودی به شرح زیر را برای آنها تعیین نموده است.

   

  شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودی  
         
  قطعات منفصله برای تولید خودروهای      
  اتوبوس و مینیبوس      
         
  o با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 98870210 20  
         
  o با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد 98870230 4  
         
  o با ساخت داخل 14 لغایت 40 درصد 98870220 10  
         
  قطعات منفصله برای تولید سواری      
         
  تقسیمبندی این قطعات از 14 درصد ساخت شماره تعرفه بر حسب درصد حقوق ورودی بر حسب  
  ساخت داخل از 98870311 تا درصد ساخت داخل از 27 تا  
  داخل تا 90 درصد به صورت پلکانی میباشد.  
  98870338 است. 90 درصد متغیر است.  

   

   

  -3 شرایط واردات محصول با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهگیری شده است که

   

  محدودیت خاصی برای واردات قطعات صنعتی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعات مورد مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندی می شود لذا مشمول این عدم محدودیت واقع می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعداد اقدام به واردسازی این قطعات بنمایند. عوارض ورودی این قطعات 4 تا 20 درصد است .

   توضیح

   

   در صفحه قبل ذکر شد که مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی برای واردسازی قطعات صنعتی وجود ندارد، لیکن لازم است به مورد بسیار مهم زیر توجه شود.

  الف - بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه OES3 - OEM 2 و AM4 تقسیم میگردد

   

  شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.

   

  بازار OEM

   

  OEM بازار خودروسازان – در این بازار قطعات برای ساخت خودرو تهیه میشود.

   

  OES بازار خدمات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان – در این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجرای تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها مینمایند.

   

  AM این بازار مربوط به فروشگاههای سطح کشور و همچنین تعمیرگاههای عمومی و آزاد میباشدکه ارتباط خاصی با خودرو سازان ندارند .

   

  در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان ساخت داخل برای قطعهای موجود نباشد. خودروساز خود رساًأ اقدام به واردسازی قطعه مورد نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد (خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمیکند)

   

  بازار OES

  شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار OEM است.

   

  بازار AM

   

  در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.

   

  با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا" امکان واردات و فروش قطعات در

   

  بازار  OEM و  OES تنها برای شرکتهای خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM

   

  واحدهای مختلف امکان واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .

   

  ب - قطعات فورجینگ در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقهبندی میگردند، لذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بازار خودروسازان است بطوریکه بخش قریب به اتفاق این قطعات در بازار OEM مصرف می شود و از اینرو میزان واردات نیز در سطح پائین خواهد بود.

   

  ج - با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجهگیری است که علیرغم نبود محدودیت برای واردات،عملاً واردات این قطعات امکانناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق میافتد.

  4 بررسی و ارائه استانداردهای موجود در مورد محصول محصول مورد مطالعه، قطعات صنعتی است که از طریق آهنگری (فورجینگ) تولید خواهد شد.

   

  این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو، ماشینآلات صنعتی، کشاورزی، تجهیزات و غیره مورد استفاده دارد. از اینرو ماهیت این قطعات طوری است که نمیتوان استاندارد خاصی را برای آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بینالمللی برای این قطعات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف طراح قطعه صورت میگیرد که به نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهای مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخصات فنی قطعات در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف مهندس طراح ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازنده گان امری اجتناب ناپذیر است .

   

  توضیح : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بعنوان متولی تدوین استاندارد ملی کشور ، تنها برای سیبک که یک قطعه فورج است اقدام به تدوین استاندارد ملی به شماره 3390 و 3391 کرده است .

 • فهرست و منابع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ

  فهرست:

  مقدمه

   

  ۱ – معرفی محصول

   

  ۱- ۱- نام و کد محصولات (آیسیک ۳)

   

  ۲-۱- شماره تعرفه گمرکی

   

  ۳-۱- شرایط واردات محصول

   

  ۴-۱- بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )

   

  ۵-۱- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

   

  ۶-۱- معرفی موارد مصرف و کاربرد

   

  ۷-۱- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

   

  ۸-۱- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

   

  ۹-۱- کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

   

  ۰۱-۱- شرایط صادرات

   

  ۲ – وضعیت عرضه و تقاضا

   

  ۱-۲- بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون

   

  ۲-۲- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا

   

  ۳-۲- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال ۵۸۳۱

  ۴-۲- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون

   

  ۵-۲- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال ۵۸۳۱ و

  بررسی امکان توسعه صادرات

   

  ۶-۲- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم

   

  ۳- بررسی اجمالی تکنولوﮊی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با

  دیگر کشورها

   

  ۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوﮊیهای مرسوم در فرایند تولید محصول

   

  ۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد انتظار

   

  ۶- برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن

   

  ۷- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

   

  ۸- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

   

  ۹- بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی

   

  ۰۱- وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی

   

  ۱۱- تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

   

   

  منبع:

  ندارد

طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ, طرح کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ, طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ, پروژه کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ, Business plan با موضوع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول