طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه

صنایع
قبل از 1390
37
word
1 MB
4020
قیمت قدیم:۶,۷۰۰ تومان
قیمت: ۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه

  خلاصه طرح 

   

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

   

  معرفی محصول

   

  نام محصول مورد نظر در این طرح انواع تسمه پروانه میباشد که در اندازههای مختلف تولید میگردد.

   

  سطح مقطع این تسمه پروانه به شکل ذوزنقه یا مستطیلی شکل بوده و کاربرد آن در انتقال نیرو و گشتاور میباشد که به طور وسیعی در کارخانهها، وسایل نقلیه، وسایل کشاورزی، وسایل خانگی و سایر ماشین آلات مورد استفاده قرار میگیرند.

   

  تسمه پروانه بر اساس خواص طبقهبندی میشود. یکی از این طبقه بندیها بر اساس سطح مقطع میباشد که دو گروه بر اساس آن وجود دارند:

   

  ١- تسمه پروانههایی با سطح مقطع ذوزنقه ٢- تسمه پروانههایی با سطح مقطع مستطیل شکل.

   

  تسمه پروانهها با سطح مقطع ذوزنقهای نیز به دو گروه تقسیم میشوند، که یکی پارچه پیچ

   

  (jacketed) و دیگری به صورت عادی (rawedge) میباشند. همچنین طبقهبندیهای دیگری از جمله بر اساس قطر، طول، تعداد و ضخامت الیاف تقویت کننده و تعداد لایههای پارچه دور تسمه برای این محصول وجود دارند]١.[

   

  ١-١- نام و کد محصول

   

  نام محصول مورد نظر در این طرح انواع تسمه پروانه میباشد که در اندازههای مختلف تولید میگردد.

   

  کد ISIC انواع تسمه پروانه در جدول ١ ارائه گردیده است.

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  شماره تعرفه گمرکی

   

  مبادلات انواع تسمه انتقال نیرو از جنس مواد لاستیکی تحت تعرفههای ذیل انجام میپذیرد:

  تسمه انتقال نیرو، انتها با مقطع ذوزنقه شیاردار دارای محیط خارجی بیش از ٦٠ و حداکثر١٨٠ سانتیمتر تحت تعرفه ٤٠١٠٣١٠٠ به کشور وارد و یا صادر میگردند.

  تسمه انتقال نیرو، انتها با مقطع ذوزنقه غیر شیاردار دارای محیط خارجی بیش از ٦٠ و حداکثر١٨٠ سانتیمتر تحت تعرفه ٤٠١٠٣٢٠٠ به کشور وارد و یا صادر میگردند.

  تسمه انتقال نیرو، انتها با مقطع ذوزنقه شیاردار دارای محیط خارجی بیش از ١٨٠ و حداکثر٢٤٠ تحت تعرفه ٤٠١٠٣٣٠٠ به کشور وارد و یا صادر میگردند.

   

  تسمه انتقال نیرو، انتها با مقطع ذوزنقه غیرشیاردار دارای محیط خارجی بیش از ١٨٠ و حداکثر ٢٤٠ تحت تعرفه ٤٠١٠٣٤٠٠ به کشور وارد و یا صادر میگردند]٣.[

   

  ١-٣- شرایط واردات

   

  واردات انواع تسمه انتقال نیرو از جنس مواد لاستیکی تحت تعرفههای گمرکی ٤٠١٠٣١٠٠، ٤٠١٠٣٢٠٠، ٤٠١٠٣٣٠٠، ٤٠١٠٣٤٠٠ (سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا) با موافقت وزارت بازرگانی انجام میپذیرد.

   

  در جدول ٢ شماره تعرفه گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کالا و سود بازرگانی محصول درج گردیده است.

   

  کد سیستم نوع کالا     سود بازرگانی
  هماهنگ شده    
         
  ٤٠١٠٣١ با مقطع ذوزنقه شیاردار دارای محیط خارجی بیش از   ٤٠.٠٠%
  ٦٠ و حداکثر١٨٠ سانتیمتر  
       
  ٤٠١٠٣٢ با مقطع ذوزنقه غیرشیاردار دارای محیط خارجی   ٤٠.٠٠%
  بیش ا ز٦٠ و حداکثر١٨٠ سانتیمتر  
       
  ٤٠١٠٣٣ با مقطع ذوزنقه شیاردار دارای محیط خارجی بیش   ٤٠.٠٠%
  از١٨٠و حدا کثر٢٤٠  
       
  ٤٠١٠٣٤ با مقطع ذوزنقه غیرشیاردار دارای محیط خارجی بیش   ٤٠.٠٠%
  ا ز١٨٠و حداکثر ٢٤٠  
       

   

   

  بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی

   

  استانداردهای جهانی موجود برای انواع تسمه پروانه به شرح زیر میباشد]٤:[

   

  ٠٠-٣٧٨ : ASTM D روش آزمون استاندارد برای تسمه های لاستیکی

   

  ٥٣٢٤ : ASTM D روش آزمون برای تسمهه ای لاستیکی در سیستم های انتقال نیرو

   

  استاندارد ملی شماره ١٩٨٧ برای انواع تسمه پروانه تحت عنوان "تسمه پروانه خودرو ویژگیها و روشهای

   

  آزمون" ارائه گردیده است.

   

  ١-٥- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

   

  در جدول ٣ قیمت انواع تسمههای خودروهای سبک و سنگین در داخل کشور ارائه گردیده است

   

  (قیمت کامل انواع تسمههای خودرو در پیوست الف گزارش ذکر شده است)]٥.[

   

  موارد مصرف و کاربرد

   

  در ادامه به بررسی کاربرد انواع تسمههای انتقال نیرو پرداخته میشود:

   

  ü تسمههای وی (V-belts)

   

  این گونه تسمهها در ابعادی استاندارد و به اشکال ساده، دندهای و به هم پیوسته تولید میشوند، که البته هر کدام نسبت به ابعاد و مشخصاتی که دارند نامگذاری شدهاند مانند : A – M , B – AX , C – VX ,٣ V ,٣ BX , D – CX , SPZ , XPZ , SPA , XPA , SPB , XPB , SPC , XPC , V٨ VX٥ V ,٥ و همچنین به اشکال شش ضلعی همانند AA ، BB و .CC

   

  حرف X بیانگر دندهای بودن تسمه میباشد( ٣٩ => A – ٣٩ (AX -

   

  وجود حرف R نشاندهنده به هم پیوسته بودن تسمه می باشد. مانند٣ R –، ٦٠ B –، RB٣

   

  بعضی از انواع این تسمه ها بطور مدار باز تولید شده و در هنگام اتصال از بستهای مخصوصی استفاده میشود. مانند A متری، B متری و C متری. این تسمهها دارای اقسام دیگری نیز هستند که در قسمت تسمه های پلاستیکی به آنها می پردازیم]١.[

   

  ü تسمه های تایمینگ((Timing belts

  این نوع تسمه، تسمههایی دندانهدار با گامهای کاملا برابر و زوایایی کاملا یکسان میباشند. در اقسام لاستیکی و پلییورتان (PU) تولید میشوند که البته بعضی از آنها به شکل دو طرف دنده نیز ساخته میشوند. تسمه های تایمینگ به شکل مدار باز نیز ساخته شده و مورد مصرف قرار میگیرند. به جرات میتوان گفت که اوج صنعت تسمه سازی در تولید این گونه از تسمه ها می باشد. قابل ذکر است که تنها وجود دندانه در تسمه نشانه تایمینگ بودن نمیباشد]١.[

 • فهرست و منابع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه

  فهرست:

  ١-  معرفی محصول

  ١-١- نام و کد محصول

  ١-٢- شماره تعرفه گمرکی

  ١-٣- شرایط واردات

  ١-٤- بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی

  ١-٥- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

  ١-٦- موارد مصرف و کاربرد

  ١-٧- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

  ١-٨- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

  ١-٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول

  ١-١٠- شرایط صادرات

  ٢-وضعیت عرضه وتقاضا

  ٢-١-١- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و

  تعداد آنها و سطح تکنولوﮊی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری

  کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید

  ٢-١-٢- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا( از نظر تعداد،

  ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوﮊی آنها و سرمایه گذاری انجام شده

  اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)

  ٢-٢- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨٥

  ٢-٣- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

  ٢-٤- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه

  ٢-٥- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

  ٣- بررسی اجمالی تکنولوﮊی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها.

  ٤- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوﮊیهای مرسوم(به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول

  ٥- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل بر آورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و

  ارزی

  ٦- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی

  ان و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

  ٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

  ٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

  ٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی( راه- راه آهن- فرودگاه-

  بندر...) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

  ١٠- وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

  ١١- تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید

  منابع و مراجع

   

  منبع:

  ) سایت اینترنتی شرکت تسمه پروانه آسیا

   

  ٢) لیست تولیدکنندگان محصولات شیمیایی و پتروشیمی در ایران، استخراج شده از CD وزارت صنایع و معادن، اسفند ١٣٨٥ ٣) کتاب صادرات و واردات ایران، سال ١٣٨٤-١٣٨٠

   

   

  ٤CD ( جستجوی استانداردهای جهانی، ١٣٨٢

   

  ٥) استعلام قیمت بعمل آمده از شرکتهای تولید کننده پروانه خودرو ٦) ساپکو: امور مطالعات و برنامهریزی استراتژیک

   

  ٧) سایت اینترنتی بازرگانی پتروشیمی

طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه, طرح کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه, طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه, پروژه کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه, Business plan با موضوع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید تسمه پروانه

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول