طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا

صنایع
قبل از 1390
75
word
1 MB
4038
قیمت قدیم:۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا

  خلاصه طرح 

  (جداول در فایل موجود است )

   

  مقدمه

  مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.

   

  گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا برای انواع خودرو میباشد.

   

  که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

  معرفی محصول

   

  -1-1 نام و کد محصولات (آیسیک (3

   

  محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید فیلتر هوا برای انواع خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین میباشد. فیلتر هوا یک قطعهای در خودرو است که عهدهدار تصفیه هوای وارده به موتور خودرو به منظور ترکیب با سوخت و احتراق آن می باشد. فیلترهاعموماً دارای صفحهای کاغذی هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شکل شدهاند. این فیلترها در مسیر گذر هوا از محیط به موتور خودرو قرار داده میشود، به طوری که در هنگام عبور هوا از آن، کلیه گرد و خاکها ، غبار معلق آب، دود و غیره گرفته شده و هوای تمیز وارد موتور می گردد.

   

  فیلتر هوا یک قطعه مصرفی در خودرو است و علت آن این است که به مرور گرد و خاک، دوده و دیگر اجرام معلق در هوا روی فیلتر رسوب کرده و سبب کاهش و در نهایت از بین بردن قدرت تصفیه فیلتر می شود و در این زمان است که عمر سرویس دهی فیلتر به پایان رسیده و لذا با یک فیلتر تازه تعویض میگردد. عمر سرویس دهی فیلترکاملاً بستگی به میزان کارکرد خودرو دارد. لازم به ذکر است که کلیه خودروها بدون استثناء از فیلتر هوا استفاده مینمایند و به عبارت دیگر هیچ خودرویی بدون فیلتر هوا یافت نمیشود.

   

  فیلترهای هوا علاوه بر خودرو در سایر موتورهای احتراقی نیز کاربرد دارند. موتورهای مورد استفاده در کشاورزی ، موتورهای مورد استفاده در صنعت، قایقها، سمپاشها، ژنراتور

   

  برق، لیفتراکها، جرثقیلها و ... که از موتور احتراقی (بنزینی – گازوئیلی – گازی) استفاده مینمایند نیز از فیلترهای هوا استفاده می کنند .

  دستهبندی محصول

   

  در حالت کلی فیلترهای هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیمبندی میشوند:

   

  o فیلترهوا برای خودرو های سبک o فیلتر هوا برای خودروهای سنگین o فیلترهوا برای خودروهای صنعتی o فیلترهای هوا برای مصارف خاص

   

  ماهیت کار و عملکرد هر چهار گروه فیلتر با همدیگر یکسان است و آنچه که سبب تفکیک آنها می گردد ساختمان فیلتر، روش تولید و ابعاد ظاهری آنها میباشد.

  -1-1-2 کد ISIC

   

  فیلتر هوا مطابق طبقهبندی وزارت صنایع و معادن دارای کد آیسیک 34301657 میباشد.

   

  2 شماره تعرفه گمرکی وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاستگذاری صادرات و واردات از کشور و همچنین

   

  تعیین کننده قانونی مقررات آن، هیچگونه شماره تعرفه مستقلی برای قطعات مورد مطالعه ارائه نکرده است. این وزارتخانه کلیه قطعات منفصله خودرو را صرف نظر از نوع و نام آنها در یک مجموعه کلی طبقهبندی نموده و شماره تعرفه و حقوق ورودی به شرح زیر را برای آنها تعیین نموده است.

   

  شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودی  
         
  قطعات منفصله برای تولید خودروهای      
  اتوبوس و مینیبوس      
         
  o با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 98870210 20  
         
  o با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد 98870230 4  
         
  o با ساخت داخل 14 لغایت 40 درصد 98870220 10  
         
  قطعات منفصله برای تولید سواری      
         
  تقسیمبندی این قطعات از 14 درصد ساخت شماره تعرفه بر حسب درصد حقوق ورودی بر حسب  
  ساخت داخل از 98870311 تا درصد ساخت داخل از 27 تا  
  داخل تا 90 درصد به صورت پلکانی میباشد.  
  98870338 است. 90 درصد متغیر است.  

   

  همانطوری که جدول بالا نشان میدهد برای قطعه مورد مطالعه شماره تعرفه و حقوق ورودی مستقلی را نمیتوان ارائه کرد.

   

   

  -1-3 شرایط واردات محصول با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجهگیری شده است که

   

  محدودیت خاصی برای واردات قطعات صنعتی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعات مورد مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندی می شود لذا مشمول این عدم محدودیت واقع می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعداد اقدام به واردسازی این قطعات بنمایند.

   توضیح

   

  در صفحه قبل ذکر شد که مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی برای واردسازی قطعات صنعتی وجود ندارد، لیکن لازم است به مورد بسیار مهم زیر توجه شود.

   

  الف - بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه OES2 - OEM 1 و AM3 تقسیم میگردد و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.

   بازار OEM

   

  در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان ساخت داخل برای قطعهای موجود نباشد. خودروساز خود رساًأ اقدام به واردسازی قطعه مورد نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد (خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمیکند)

   

   بازار OES

   

  شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار OEM است.

   

   بازار AM

   

  در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت.

   

  با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا" امکان واردات و فروش قطعات در

   

  بازار  OEM و  OES تنها برای شرکتهای خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM

   

  واحدهای مختلف امکان واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .

   

  ب - فیلتر هوا در گروه قطعات تند مصرف خودرو ( ( fast move طبقهبندی میگردند، لذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار بیشتر از بازار خودروسازان است بطوریکه بخش عمده این قطعات در بازار AM , OE مصرف می شود و از اینرو میزان واردات در صورت وجود مزیت رقابتی قابل انجام خواهد بود .

   

  -1-4 بررسی و ارائه استانداردهای موجود در مورد محصول فیلتر هوا دارای شماره استاندارد ملی به صورت زیر است:

   

   

  اتصالات فیلترهای هوا                                            شماره استاندارد ملی  2775

   

  o فیلترهای هوا برای خودروهای عمومی                                           شماره استاندارد ملی

   

  2776

   

  o فیلترهوا برای خودروهای تجاری                                  شماره استاندارد ملی  -1

   

  2776

   

  o فیلتر هوا برای خودروهای سواری                                                 شماره استاندارد ملی

   

  2778

   

   

  -1-5 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

   

  -1-5-1 بررسی قیمتهای داخلی

   

  در جدول شماره چهار موارد کاربرد فیلتر هوا آورده شده است و همانطوری که در آن قسمت نیز ذکر گردید مورد مصرف فیلتر هوا کلیه جاهایی است که موتورهای احتراقی در آن وجود دارد. از اینرو مشاهده میگردد که تنوع بسیار بالایی از انواع خودرو و دیگر موارد مصرف فیلترها وجود دارد که این بازار عظیم مصرف کننده انواع بسیار متنوعی از فیلترهای هوا میباشد. بنابراین به منظور تسهیل مطالعات و ایجاد قابلیت تعریف قیمتها، مجموعه فیلترهای مورد استفاده در بازار به گروه های مشابه از نظر مشخصات و موارد کاربرد طبقهبندی شده و سپس برای هر طبقه قیمتها ارائه خواهد شد.

 • فهرست و منابع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا

  فهرست:

  مقدمه

   

  – 1 معرفی محصول

   

  -1 -1 نام و کد محصولات (آیسیک (3

   

  -1-2 شماره تعرفه گمرکی

   

  -1-3 شرایط واردات محصول

   

  -1-4 بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )

   

  -1-5 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

   

  -1-6 معرفی موارد مصرف و کاربرد

   

  -1-7 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

   

  -1-8 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

   

  -1-9 کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

   

  -1-10 شرایط صادرات

   

  – 2 وضعیت عرضه و تقاضا

   

  -2-1 بررسی ظرفیت بهرهبرداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون

   

  -2-2 بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا

   

  -2-3 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 1385

  -2-4 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون

   

  -2-5 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال 1385 و

  بررسی امکان توسعه صادرات

   

  -2-6 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم

   

  -3 بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن

  با دیگر کشورها

   

  -4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرایند تولید محصول

   

  -5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد

  انتظار

   

  -6 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن

   

  -7 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

   

  -8 وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

   

  -9 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی

   

  -10 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی

   

  -11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

   

  منبع:

  ندارد

طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا, طرح کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا, طرح توجیهی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا, پروژه کارآفرینی طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا, Business plan با موضوع طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی تولید فیلتر هوا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول